Dominika Nowak

Restrykcje podróżnicze wobec obywateli Ukrainy

Z upływem 90 dni wojny w Ukrainie cudzoziemcy utracili uprawnienia wynikające z zasad ruchu bezwizowego. Oznacza to m.in., iż pracodawcy nie mogą delegować ich do innych krajów strefy Schengen.

Zagrożenia przy korzystaniu ze służbowej poczty elektronicznej

Jakie są źródła zagrożeń dla poczty elektronicznej, jakie są sposoby zapobiegania naruszeniom ochrony danych, i co robić gdy już do tego dojdzie? – na m.in. te pytania odpowiada radca prawny Dominika Nowak.

Warunki pracy cudzoziemca w Polsce nie gorsze niż dla rodaka

Delegując do nas załogę, zagraniczny pracodawca musi podać inspekcji pracy przewidywaną liczbę wysłanych do Polski oraz wskazać osobę upoważnioną do kontaktów, która cały czas musi być na miejscu.

Kandydat z Polski ma pierwszeństwo

Pracodawca, który po 30 kwietnia br. bezpodstawnie odmówi zatrudnienia osoby wytypowanej przez urząd pracy na miejsce, jakie chciał powierzyć cudzoziemcowi, może sobie zamknąć drogę do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę w swojej firmie.