W dobie narastającej konkurencji niemal w każdej dziedzinie gospodarki pracodawcy coraz częściej chronią się przed działalnością konkurencyjną byłych pracowników, podpisując z nimi umowy o zakazie konkurencji. Zwykle dotyczy to osób mających dostęp do szczególnie istotnych dla firmy, poufnych informacji. Pracodawca musi jednak pamiętać, że w takiej umowie trzeba określić wysokość odszkodowania należnego pracownikowi oraz że zgodnie z art. 1012 § 3 k.p. nie może być ono niższe niż 25 proc. wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Oznacza to, że jeśli strony postanowiły, że zakaz konkurencji ma trwać np. dwa lata od chwili rozwiązania stosunku pracy, to pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości co najmniej 25 proc. sumy jego wynagrodzeń z ostatnich dwóch lat pracy.