Okres pandemii to dla pracodawców i pracowników szereg wyzwań, powodujący konieczność ciągłego dostosowywania się do zmiennej rzeczywistości. W niej powoli oswajamy się z pracą zdalną. Mimo wyczekiwania na zniesienie wszystkich obostrzeń, przez ostatnie półtora roku niewątpliwie udało się wypracować rozwiązania, które w niektórych branżach zostaną także w okresie post-pandemicznym.

Choć praca zdalna nie jest nowym zjawiskiem, jej upowszechnienie się rzuciło światło na kilka istotnych problemów – w szczególności prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy pracownika i w konsekwencji liczby przepracowanych przez niego godzin nadliczbowych. Aktualne jest więc pytanie, jak uniknąć sytuacji, gdy zatrudniony pracuje w godzinach nadliczbowych w formie zdalnej bez wiedzy pracodawcy oraz jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.