Łukasz Górzny

Równość wynagrodzeń w Polsce to nadal tylko fikcja

Luka płacowa w naszym kraju utrzymuje się na wysokim poziomie, szczególnie w sektorze prywatnym. Dyrektywa o równości wynagrodzeń ma doprowadzić do zniwelowania tych różnic.

Związek zawodowy straci uprawnienia na własne życzenie

Pracodawca nie musi traktować jak partnera do rozmów organizacji związkowej, która do 10 lipca br. nie złożyła mu informacji o liczbie swoich członków. Przedstawione dane może zaś zweryfikować w sądzie.

Nowe zwolnienie na załatwienie pilnej sprawy rodzinnej

Pracownik może skorzystać z dwóch dni albo 16 godzin wolnego, gdy sytuacja w rodzinie wymaga jego pilnej obecności, czyli z powodu działania siły wyższej. Za ten czas zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia liczonego jak za urlop.

Elastyczna organizacja pracy w teorii i w praktyce

Pracownik - rodzic może wnioskować o system skróconego tygodnia pracy czy obniżenie etatu na wybrany okres. Mogą to być miesiące wakacyjne, ale równie dobrze czas aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Przyjazd do biura będzie podróżą służbową

Pracę zdalną po 6 kwietnia br. pracownik będzie mógł świadczyć tylko z miejsca zaakceptowanego przez szefa. Konieczność przyjazdu do siedziby firmy będzie oznaczała rozliczenie za delegację.

Home office z zaskoczenia nawet dwa dni w miesiącu

Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną nie będzie wymagał uzasadnienia. Będzie go można składać przez e-mail czy SMS nawet w dniu, którego dotyczy. Ale szef nie będzie musiał go uwzględnić.

Jak wprowadzić pracę zdalną w zakładzie pracy – krok po kroku

Po zmianie przepisów pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na uregulowanie i wprowadzenie zasad pracy na odległość. Ułatwi to podzielenie tych zadań na etapy. Niektóre można wykonać już teraz.

Dług alimentacyjny szef może już sprawdzić w internecie

Pracodawca popełni wykroczenie, jeżeli wejdzie w komitywę w dłużnikiem alimentacyjnym ujawnionym w rejestrze, który ma zacząć funkcjonować od grudnia 2021 r.

Praca zdalna: szef nie zapłaci za naciągane nadgodziny

Przy pracy zdalnej warto rzetelnie prowadzić ewidencję czasu pracy i uregulować zasady podejmowania pracy nadliczbowej. Może to ochronić firmę przed zasądzeniem pracownikowi płacy za nadgodziny, których nie było.

Unia Europejska chce zapewnić pracownikom prawo do bycia offline

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia na poziomie unijnym regulacji zapobiegających nadużywaniu narzędzi cyfrowych po godzinach pracy. W polskich realiach prawnych takie unormowania wydają się jednak zbędne.