„Rzeczpospolita" w 2008 r. opisała dramat urzędniczki z olsztyńskiego magistratu, która przez lata była ofiarą seksualnej natarczywości ówczesnego prezydenta miasta. Po wybuchu seksafery Czesław Małkowski stracił mandat i stanął przed sądem. Od początku konsekwentnie twierdził, że jest niewinny.

W 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie skazał b. prezydenta Olsztyna na 5 lat więzienia za zgwałcenie urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży, oraz usiłowania gwałtu. W grudniu 2016 r., po rozpatrzeniu apelacji złożonych przez prokuraturę i obrońcę Małkowskiego, Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił wyrok skazujący Małkowskiego w części dotyczącej gwałtu i usiłowania gwałtu. Skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Drugi proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. W 2018 r. zapadł tam wyrok uniewinniający byłego prezydenta. Prokuratura złożyła apelację.

Cały proces odbywał się bez udziału publiczności i dziennikarzy. Także uzasadnienie dzisiejszego wyroku odczytane zostało przy zamkniętych drzwiach.

Od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie przysługuje jeszcze kasacja.