Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podzieliło się informacjami o policyjnych interwencjach przed i w trakcie pandemii.

W okresie od 1 do 31 stycznia br. policja przeprowadziła 30 282 interwencje domowe, w tym 3972 dotyczące przemocy w rodzinie. Policjanci wypełnili 6121 formularzy Niebieska Karta – A, z czego 4993 stanowiły wszczynające procedurę, 1128 dotyczyło zaś kolejnych przypadków przemocy w trakcie trwającej już procedury. Wobec 87 agresorów zastosowano tymczasowe aresztowanie i wszczęto 2885 postępowań przygotowawczych na podstawie art. 207 kodeksu karnego. Zgodnie z nim odpowiedzialności karnej od trzech miesięcy do lat pięciu podlega ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności.

Czytaj także: Koronawirus: przemoc domowa nasila się przez COVID-19

W lutym policja przeprowadziła 27 719 interwencji domowych, a policjanci wypełnili 5733 niebieskie karty. W marcu zaś, gdy z uwagi na pandemię doszło m.in. do zamknięcia szkół, przeprowadzili już 32 615 interwencji, w trakcie których wypełniono 5438 niebieskich kart.

W kwietniu interwencji było 35 680 i wypełniono 5778 niebieskich kart. W maju, choć liczba interwencji zmalała do 33 942, dokumentów potwierdzających problem z przemocą domową wypełniono 6454.

Jak wskazuje Iza Żbikowska z fundacji HumanDoc, już po pierwszych dniach przymusowej izolacji spodziewano się, że przemoc domowa będzie jednym z najbardziej rażących skutków izolacji. – Co do samych liczb, to z pewnością statystyki nie oddają rzeczywistej skali problemu. Wynika to z istoty i mechanizmów przemocy domowej. W ogromnym uproszczeniu: akt doświadczenia przemocy domowej nie zawsze skutkuje apelem o pomoc – dodaje. I zaznacza, że przymusowa izolacja często oznaczała stałe przebywanie ze sprawcą przemocy, więc i większą kontrolę sprawcy, a tym samym mniejsze szanse na wezwanie pomocy.

– Z tego też względu oszacowanie skali problemu jest niezwykle trudne. Możemy posiłkować się jedynie cząstkowymi danymi, a informacje ze świata były równie niepokojące. W Anglii i Wali w ciągu pierwszych trzech tygodni izolacji 16 kobiet i dzieci zmarło z rąk mężczyzn, najwięcej od 11 lat – podaje Żbikowska. BdTXT - W - 8.15 J: Pozytywnie odbiera ona inicjatywę komendanta głównego policji, który w czasie pandemii polecił nawiązanie dzielnicowym kontaktu z osobami w sprawach, w których jest prowadzona procedura Niebieskiej Karty, czy w tych, w których prowadzone są postępowania o znęcanie się. Jej zdaniem wciąż jednak brakuje pomocy „na jeden klik". Udostępniona aplikacja „Twój parasol" nie sprawdza się. Trzeba ją pobrać, zalogować się i dopiero wówczas można prosić o wsparcie.