- Mamy do czynienia z wielką reformą procesu karnego, przy czym nie weszły jeszcze w życie znowelizowane przepisy procedury karnej, a już zostały one w międzyczasie gruntownie znowelizowane w lutym 2015 r. O ile prokuratura od wielu miesięcy przygotowuje się do pierwotnych zmian w procedurze karnej o tyle na przygotowanie do zmian wprowadzonych nowelą z lutego 2015 r. prokuratura ma zaledwie cztery miesiące - powiedział Prokurator Generalny.

- W tej sytuacji byłoby pożądane gdyby całość zmian zaczęła obowiązywać nie wcześniej niż od stycznia 2016 r., a nawet z datą późniejszą. To pozwoli wszystkim podmiotom, których dotyczy reforma odpowiednio przygotować się do zmian" - dodał.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf oceniła, że tak poważna reforma modelu postępowania karnego wymaga głębokiej refleksji, bo jeśli zostanie ona wprowadzona zbyt wcześnie to krytyczne oceny skutków jej obowiązywania będą formułowane pod adresem sądów.

Konferencja została wspólnie zorganizowana przez Prokuraturę Generalneralną i Sąd Najwyższy. Debacie przysłuchiwali się licznie zgromadzeni sędziowie Sądu Najwyższego oraz prokuratorzy Prokuratury Generalnej.