Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby zobowiązane do zajmowania się działalnością gospodarczą lub sprawami majątkowymi spółki Telewizja Polska SA. Treść zawiadomienia wskazuje na niedopełnienie przez te osoby ciążących na nich obowiązków — dotyczą one utworzenia serwisu internetowego i aplikacji SwipeTo.

SwipeTo. Niedoszły serwis dla młodzieży pod lupą prokuratury

Serwis SwipeTo powstał z inicjatywy Telewizji Polskiej za rządów Prawa i Sprawiedliwości jako portal przeznaczony dla młodzieży. Trzydziestoosobowa redakcja pod szefostwem Bartłomieja Jakubowskiego miała zająć się trafieniem do młodych odbiorców w Internecie — na ten cel przeznaczone miało zostać aż 35 mln złotych. Mimo dużych nakładów finansowych portal nie cieszył się dużą popularnością: w lutym 2023 roku liczba wejść w portal wyniosła niewiele ponad 60 tys., zaś w całym ubiegłym roku strony portalu odwiedzono łącznie ok. 660 tys. razy. Kolejne 75 tys. złotych miało być przekazane na prowadzenie mediów społecznościowych. Na koncie SwipeTo w portalu Facebook ostatecznie pojawiło się zaledwie kilka wpisów.

Czytaj więcej

Marlena Pecyna: O zarobkach w TVP, fuzji Orlenu z Lotosem i umowach

Tymczasem, według zawiadomienia złożonego przez NIK, mogło dojść do wyrządzenia TVP szkody majątkowej w kwocie 21,6 mln złotych. Podstawę stanowi tu art. 296 par. 1 kodeksu karnego, który brzmi: „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Od roku do aż 10 lat pozbawienia wolności grozi zaś osobie, która dopuści się powyższego czynu „na wielką skalę”. Ewentualna ocena skali nadużyć — jeżeli takie zostaną w przypadku SwipeTo wykryte — należeć będzie jednak do sądu.