Skazany za szkodę, którą już naprawił. Jest kasacja do SN

Sąd skazał mężczyznę za doprowadzenie spółki, od której pożyczył pieniądze, do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem i zobowiązał go do zapłaty jej 6 tys. zł w ramach naprawienia szkody. Problem w tym, że pieniądze zostały już oddane na podstawie orzeczenia innego sądu.

Publikacja: 25.10.2023 12:23

Skazany za szkodę, którą już naprawił. Jest kasacja do SN

Foto: Adobe Stock

O sprawie, w której została już złożona kasacja do Sądu Najwyższego, informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W 2015 r. pewien mężczyzna zawarł umowę pożyczki odnawialnej w kwocie 17 856 zł, z czego wypłacono mu kwotę  6000 zł, której - jak potem stwierdził sąd - nie miał zamiaru spłacać. Doprowadził tym samym  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki, która udzieliła pożyczki, czyli działał  na jej szkodę (czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego). 

W 2017 r. sąd rejonowy uznał go winnym zarzuconego czynu i wymierzył  karę grzywny - 80 stawek dziennych po 20 zł. Zasądził też od niego na rzecz spółki 6000 zł tytułem obowiązku naprawienia szkody. 

Wyrok nie został zaskarżony przez żadną ze stron i uprawomocnił się.

Czytaj więcej

Były adwokat skazany za oszukanie znajomego. Nie oddał 800 tys. zł

Tymczasem rok wcześniej inny sąd rejonowy wydał nakaz zapłaty na rzecz tej samej spółki w postępowaniu nakazowym z weksla na kwotę 21 535,66 zł. Weksel in blanco „nie na zlecenie” pożyczkobiorca wystawił na zabezpieczenie tej samej pożyczki z 2015 r.  Ponieważ nie płacił rat, umowa pożyczki została wypowiedziana, a wystawiony weksel in blanco spółka wypełniła na kwotę 21 535,66 zł, w której zawarta była całkowita kwota niespłaconej pożyczki - 17 856 zł, odsetki oraz opłaty dodatkowe, wynikające z postanowień umowy.

W postępowaniu karnym obywatel był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego i wyjaśniał, że w sprawie pożyczki komornik potrąca mu co miesiąc ok. 490 zł. W związku z tym sąd, który wydawał wyrok 2017 r. i kazał naprawić szkodę, powinien był wziąć pod uwagę okoliczność, że kwota 6000 zł jako naprawienie szkody, mieści się w kwocie orzeczonej wcześniejszym nakazem zapłaty. Jest to bowiem ta część pożyczki, która została obywatelowi rzeczywiście wypłacona. 

Tak się nie stało  i w efekcie doszło do kumulacji tytułów egzekucyjnych,  które prowadzą do nienależytego wzbogacenia pokrzywdzonej spółki kosztem oskarżonego - zauważył RPO w kasacji. 

Rzecznik zarzuca wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego. Polegało ono na uwzględnieniu przez sąd sprzecznego z wymogami prawa wniosku prokuratora o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy i wydaniu wyroku zgodnego z tym wnioskiem, w zakresie proponowanego obowiązku naprawienia szkody. W konsekwencji doszło do naruszenia art. 415 § 1 k.p.k.

 

O sprawie, w której została już złożona kasacja do Sądu Najwyższego, informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W 2015 r. pewien mężczyzna zawarł umowę pożyczki odnawialnej w kwocie 17 856 zł, z czego wypłacono mu kwotę  6000 zł, której - jak potem stwierdził sąd - nie miał zamiaru spłacać. Doprowadził tym samym  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki, która udzieliła pożyczki, czyli działał  na jej szkodę (czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego). 

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości