Tag: Postępowanie Karne

Powiązane

Prawo Karne

Ukaranie zabójcy może się odwlec przez problem z neo-KRS

Proces o morderstwo Pawła Adamowicza może napotykać przeszkody. W składzie orzekającym jest sędzia z wadliwie powołanej KRS.

Ściganie fałszerzy pieniędzy ma być efektywne

Sprawy o podrabianie banknotów mają trafiać do jednej prokuratury. To coś na kształt specjalizacji.

Trzy miesiące aresztu tymczasowego za malowanie haseł na kościele

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec mężczyzny podejrzanego o zniszczenie elewacji kościoła św. Krzyża w Warszawie.

Zmiany w ekstradycji. Ma być sprawniejsza i trwać krócej

Postępowanie w przedmiocie wydania osoby ściganej powinno zakończyć się prawomocnie w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od otrzymania wniosku – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prokuratura odmówiła śledztwa ws. podsłuchu Ewy Wrzosek. Będzie zażalenie

Prokurator Ewa Wrzosek złoży zażalenie na środową decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia postępowania ws. "domniemanego cyberataku na telefon komórkowy" prok. Wrzosek.

Żeby skarżyć, trzeba mieć w tym interes

Nie zawsze poczucie krzywdy pozwoli uznać, że wyrok szkodzi interesom skarżącego.

Tylko pozornie prościej

Problemy przy orzekaniu naprawienia szkody w sprawach karnych.

Przesłuchiwanie małoletnich w procesie karnym

Osoby biorące udział w postępowaniach karnych, głównie małoletnie, mają się czuć bezpiecznie.

Zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego

W czasie epidemii oraz pół roku po niej nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

To ofiara zdecyduje, jakiej chce ochrony - nowelizacja procedury karnej

Ocena indywidualna pokrzywdzonego ma pomóc i jemu samemu, i wpłynąć na skuteczność postępowania karnego.