Tag: Postępowanie Karne

Powiązane

Prawo Karne

Jerzy Daniluk: „Przełomowe” orzeczenie SN oparte na tytułach prasowych(2)

Podważanie w procesie kasacyjnym ocen pracy sędziów wizytatorów jest niedopuszczalne.

Komisja ds. pedofili jest jak strona w sprawie karnej

W postępowaniu karnym państwowa komisja ds. pedofilii może być oskarżycielem posiłkowym ze wszystkimi jego uprawnieniami. Musi jednak przystąpić do sprawy przed odczytaniem aktu oskarżenia.

Kara z bransoletą atrakcyjniejsza

Nie tylko sąd, ale i komisja penitencjarna zdecyduje o założeniu skazanemu elektronicznej obroży i wypuszczeniu do domu.

Jerzy Daniluk: „Przełomowe” orzeczenie SN oparte na tytułach prasowych(1)

Przede wszystkim sąd powinien wskazać, jakie fakty uznał za udowodnione, a jakie nie.

Anna Nowacka-Isksson: Sen w procesach o gwałty

Zespół Morfeusza nadzwyczaj często występuje w Szwecji.

Hermeliński, Nita-Światłowska: Prokurator zawłaszcza uprawnienia sądu

Decydowanie o wyłączeniu jawności rozprawy, chociaż odbywa się w postępowaniu, które prowadzi sąd, nie należy do sędziego, lecz do prokuratora. Ten może się także sprzeciwić odstąpieniu od tymczasowego aresztu.

Piotr Kosmaty: Dostawa nadzorowana walczy

To wykorzystanie błędnego przeświadczenia przestępcy, że działa w pełnej dyskrecji.

Droga do więzienia krótsza i dużo szybsza

Skazani częściej założą elektroniczne bransolety i odbędą karę w domu – za własne pieniądze.

Piotr Kosmaty: Choroba psychiczna nie zawsze powoduje niepoczytalność

Pojęcie niepoczytalności nie występuje bez prawnokarnego kontekstu.

Piotr Kosmaty: Opinia biegłego nie może budzić wątpliwości

Opiniowanie psychiatryczne nie jest diagnozowaniem stanu zdrowia, ale oceną poczytalności sprawcy