Tag: Postępowanie Karne

Powiązane

Prawo Karne

Przyszłość nakazu aresztowania

Do współpracy w sprawach karnych z Wielką Brytanią potrzebna jest specjalna umowa. Sejm właśnie nad nią pracuje.

Przeszukanie w postępowaniu karnym – praktyczne wskazówki

Nawet jeśli firma nie ma bezpośredniego związku z potencjalnym przestępstwem, policja czy CBA mogą w jej pomieszczeniach przeprowadzić przeszukanie. Jego podstawą jest postanowienie wydane przez prokuratora lub sąd, ale od tej zasady są wyjątki.

Większe gwarancje dla dzieci w kodeksie postępowania karnego

Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego dotyczy zapewnienia odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym. Chodzi też o zwiększenie kary za produkcję niektórych treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Dopuszczenie dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa karnego

Ustawodawca w art. 168a k.p.k. przyjął, że dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k., chyba że został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.

Więcej skazanych z dozorem elektronicznym. Ci za kratami zapłacą za prąd

Rząd stawia na elektroniczne bransolety dla drobnych przestępców. Ci za kratami zapłacą za prąd i nie dostaną się do lekarza specjalisty poza kolejką.

Wsparcie adwokata od samego początku - projekt nowelizacji KPK

Pomoc profesjonalnego obrońcy tuż po zatrzymaniu, a przed przeprowadzeniem dowodów, ma wspomóc obywatela.

Pomoc dla ofiar. Będą zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego.

Będą poszukiwać skazanych

Tam, gdzie nie można szybko przesłuchać osoby w sprawie o zastosowanie aresztu, sąd ma mieć maksymalnie tydzień, by podjąć decyzję.

Odbiór przesyłki w postępowaniu karnym po nowemu

Pokwitowanie nadania paczki może nastąpić przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznej książki nadawczej.

WSA: Obawa przed zemstą uzasadnia zmianę nazwiska przez świadka koronnego

Obawa przed zemstą środowiska przestępczego uzasadnia zmianę nazwiska.