TK kazał zmienić przepisy o aborcji. Wiącek pisze do Witek

Konsekwencją niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. ws. aborcji jest obligowanie kobiet do przyjęcia postawy heroicznej, czego prawo wymagać nie powinno - napisał RPO Marcin Wiącek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Apeluje o doprecyzowanie przesłanek umożliwiających dokonanie legalnego zabiegu przerwania ciąży.

Publikacja: 23.06.2023 10:39

TK kazał zmienić przepisy o aborcji. Wiącek pisze do Witek

Foto: AdobeStock

- Wyrok nie wykluczył możliwości przyjęcia nowych rozwiązań ustawowych dotyczących legalnej aborcji. Podczas konstruowania stosownych przepisów ustawowych powinno się kierować się standardami wypracowanymi w orzecznictwie TK - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej

Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Chodzi o ten fragment uzasadnienia: „art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. nie pozwala przyjąć, że duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu ma stanowić podstawę do automatycznego domniemania naruszenia dobrostanu kobiety ciężarnej, zaś samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka takimi wadami ma charakter eugeniczny. W przepisie tym zabrakło odniesienia do mierzalnych kryteriów naruszenia dobra matki uzasadniających przerwanie ciąży, czyli takiej sytuacji, w której nie można byłoby od niej prawnie wymagać poświęcenia danego dobra prawnego". Potem pada stwierdzenie: „Ustawodawca normując w przyszłości to zagadnienie powinien uwzględnić poglądy Trybunału wyrażone w niniejszej sprawie (w szczególności zob. cz. III pkt 4.2 uzasadnienia), jak i w sprawie o sygn. K 26/96".

- Z uzasadnienia wyroku wynika, że wyrok TK powinien być wykonany tak, by możliwe stało się przerwanie ciąży - przy wprowadzeniu „mierzalnych kryteriów" - w sytuacjach, gdy od kobiety nie można wymagać poświęceń przekraczających zwykłą miarę - uważa RPO Marcin Wiącek.

Czytaj więcej

"Zmienić prawo aborcyjne". Sprawa Izabeli z Pszczyny w Parlamencie Europejskim

Jego zdaniem, chodzi o ich cierpienia psychiczne i fizyczne związane z koniecznością donoszenia ciąży ze świadomością, że płód obumrze przed porodem bądź tuż po nim.

- Wolno zakładać, że chodzi tu w szczególności o tzw. wadę letalną płodu, prowadzącą w sposób bezpośredni i nieodległy w czasie do jego nieuchronnej śmierci. W takim przypadku aborcja nie ma w żadnym razie charakteru „eugenicznego", bezwzględnie wykluczonego przez TK, lecz pozwala na wyeliminowanie sytuacji, którą można określić jako nieludzkie traktowanie kobiety - przekonuje Marcin Wiącek.

RPO uważa za niezbędne rozważenie tej kwestii przez Parlament.  Bo jak twierdzi, zmuszanie kobiet do  donoszenia ciąży obarczonej wadami letalnymi, może powodować zagrożenie dla ich życia i zdrowia, a tym samym godności. Tymczasem ustawodawca powinien wyważyć wchodzące w grę wszystkie wartości konstytucyjne.

Czytaj więcej

Długa droga do aborcji dla kobiet. Klauzula sumienia nie będzie wyrokiem

Marcin Wiącek chce wiedzieć, czy planowane jest podjęcie prac legislacyjnych nad złożonymi dotychczas projektami ustaw, zmierzającymi do wykonania wyroku TK. Prosi o wzięcie pod uwagę swego stanowiska w trakcie prac legislacyjnych.

- Wyrok nie wykluczył możliwości przyjęcia nowych rozwiązań ustawowych dotyczących legalnej aborcji. Podczas konstruowania stosownych przepisów ustawowych powinno się kierować się standardami wypracowanymi w orzecznictwie TK - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Chodzi o ten fragment uzasadnienia: „art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. nie pozwala przyjąć, że duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu ma stanowić podstawę do automatycznego domniemania naruszenia dobrostanu kobiety ciężarnej, zaś samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka takimi wadami ma charakter eugeniczny. W przepisie tym zabrakło odniesienia do mierzalnych kryteriów naruszenia dobra matki uzasadniających przerwanie ciąży, czyli takiej sytuacji, w której nie można byłoby od niej prawnie wymagać poświęcenia danego dobra prawnego". Potem pada stwierdzenie: „Ustawodawca normując w przyszłości to zagadnienie powinien uwzględnić poglądy Trybunału wyrażone w niniejszej sprawie (w szczególności zob. cz. III pkt 4.2 uzasadnienia), jak i w sprawie o sygn. K 26/96".

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów