10 stycznia Tate przegrał apelację w sprawie zatrzymania, co oznaczało dla niego dłuższy o co najmniej trzydzieści dni areszt. Decyzją sądu został on wydłużony do 27 lutego. Adwokat zatrzymanych przekazał, że nie zgadzają sie oni ze stawianymi zarzutami oraz, że prokutatura nie przedstawiła nowych dowodów we wniosku o przedłużenie aresztu. 

Tate przegrał apelację dotyczącą jego zatrzymania, w związku z czym pozostanie w areszcie na dłużej - co najmniej na 30 dni. Prawnik braci, Eugen Vidineac, powiedział, że jego klienci nie zgadzają się ze stawianymi mu zarzutami.

Mężczyźni zostali zatrzymani w Bukareszcie ze względu na zarzucane im przestępstwa handlu ludźmi, wykorzystywaniu kobiet do produkcji materiałów pornograficznych oraz gwałtów. Sami zainteresowani nie przyznali się do winy. 

Rumuńskie służby twierdzą, że bracia byli częścią większej zorganizowej grupy przestępczej, która skupiona była na wykorzystywaniu kobiet i czerpaniu z tego zysków materialnych. 

Czytaj więcej

Policja skonfiskowała luksusowe auta  Andrew Tate'a, którymi mizogin przechwalał się przed Gretą Thunberg