Do zatrzymań doszło z polecenia prokuratora achodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, dodatkowo dokonano także przeszukania w siedzibie PZPN oraz trzech innych podmiotach gospodarczych. 

Zatrzymany został Maciej S., który pełnił rolę sekretarza generalnego z Polskim Związku Piłki Nożnej w latach 2012-2021, Jakub T. pełnomocnik OSTTAIR sp. z o.o. i faktycznie kontrolujący za pośrednictwem innych osób działalność OSTTAIR sp. z o.o., jednocześnie członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Iwona T. żona Jakuba T. oraz  Gabriela M. byłego prezesa zarządu OSTTAIR sp. z o.o.

Maciejowi S. oraz Jakubowi T. postawiono zarzuty działania na szkodę PZPN w kwocie miliona złotych, działanie to zakwalifikowano pod art. 296 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, co oznacza, że były sekretarz w charakterze ciągłym miał dopuszczać się nadużycia uprawnień bądź też niedopełnienia swoich obowiązków, co skutkowało działaniem na szkodę. Jakubowi T. oraz jego żonie przedstawiono  zarzut prania pieniędzy. 

Gabrieli M. zarzucono składanie fałszywych zeznań, niezłożenie w terminie sprawozdań finansowych na podstawie art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz niegospodarność

W przypadku doprowadzenia do skazania oskarżonym może grozić do 10 lat pozbawienia wolności. 

Zarzuty postawione są w związku z zawarciem przez PZPN fikcyjnego porozumienia, które miało uzasadnić wypłatę prowizji na rzecz spółki Osttair. Prowizja stanowić miała wynagrodzenie za prowadzone negocjacje umowy sponsorskiej między PZPN, a jednym ze sponsorów - Osttair faktycznie był kontrolowany przez Jakuba T. W czasie śledztwa ujawniono jednak, że takie usługi nigdy nie miały miejsca, potwierdził to zgromadzony materiał dowodowy. Samo porozumienie zostało sporządzone i podpisane już po zawarciu umowy sponsorskiej. 

Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano środki o charakterze zapobiegawczym - wobec Jakuba T. zastosowano poręczenie majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych, dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nakazanie w/w powstrzymania się od działalności związanej z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Maciej S. również otrzymał zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, ale także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, zarządzono także poręczenie majątkowe w kwocie 250 tysięcy złotych. Wobec zatrzymanych kobiet zasotosowano środki o charakterze nieizolacyjnym.