Minister sprawiedliwości przygotował zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym. Projekt trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Ma na celu stworzenie ram nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (tzw. KRK 2.0.). System ma zapewniać lepszą automatyzację procesu przetwarzania danych. Z jednej strony poprzez zapewnienie bezpośredniego zasilania rejestru przez organy do tego zobowiązane, m.in. sądy. Z drugiej nowy system ma umożliwić zautomatyzowanie procesu wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, przedsiębiorców i organów administracji publicznej.

Istotne jest również uporządkowanie zasad gromadzenia i wymiany informacji o skazaniach, przekazanych do KRK przez sądy państw obcych.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Rejestr karny będzie sprawniejszy