Do Rządowego Centrum Legislacji trafił przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w kodeksie karnym. Jest adresowany do sędziów, prokuratorów i ławników. Za korupcyjne zachowanie ma im grozić minimum trzy lata więzienia. Kara nie będzie zawieszana.

Dziś w k.k. nie ma zapisów o wysokości kar za korupcję przedstawicieli konkretnych zawodów czy funkcji publicznych – wszystkich obejmują przepisy ogólne. Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu. W sprawach mniejszej wagi grozi grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności do lat dwóch.

Karze więzienia od roku do lat dziesięciu podlega ten, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej uzależnia czynność służbową od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, lub też jej żąda. A ten, kto przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości lub jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie