Andrzej Duda podpisał właśnie nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym. To tzw. pakiet deregulacyjny. Pozostaje jeszcze publikacja w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza dla kierowców?

Ustawa zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego. Umożliwia rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela auta. Ustawa wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Czytaj także:

Prawo jazdy zostawimy w domu. Duda podpisał ustawę

Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Polski i posiada tablice zgodne z prawem.

Zniesiony zostanie obowiązek przedkładania do rejestracji dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.

Ustawa wprowadza możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.

Niektóre z wprowadzanych zmian mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez ministra cyfryzacji odpowiedniego komunikatu. To on określi dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgromadzone w tej ewidencji.