Sądy kosztowniej ukarzą pijanych kierowców. Mandat od policjanta może być tańszy

Wzrasta grzywna dla prowadzących pojazdy, którzy łamią przepisy.

Aktualizacja: 03.01.2024 07:25 Publikacja: 03.01.2024 03:00

Sądy kosztowniej ukarzą pijanych kierowców. Mandat od policjanta może być tańszy

Foto: Adobe Stock

Taryfikator mandatów pozostaje bez zmian. Wyższe będą kary grzywny dla kierowcy, który łamie przepisy niezawarte w taryfikatorze. Od stycznia 2024 r. jej górna granica rośnie – i w sumie wyniesie od 424,20 zł do 21 210 zł.

Będzie więc wyższa niż do tej pory. Chodzi o kary za wykroczenia drogowe nieujęte w taryfikatorze. Czyli m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości, spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze, np. zatrzymanie auta na pasie autostrady lub drogi ekspresowej. O ostatecznej kwocie zdecyduje sąd orzekający w konkretnej sprawie. Może się zdarzyć, że policjant, który zatrzyma kierowcę na drodze, zaproponuje mandat w konkretnej wysokości. Jeśli kierowca odmówi przyjęcia mandatu musi się liczyć z grzywną orzeczoną w sądzie.

Czytaj więcej

Rok 2024 będzie kosztowny dla kierowców

– Do negatywnych skutków podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę należy zaliczyć wzrost kar grzywny przy wykroczeniach drogowych i przestępstwach skarbowych – wskazuje w rozmowie dr Piotr Pałka, radca prawny.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, i to jest podstawa do wymierzenia grzywny za wykroczenia, również te na drodze.

Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności – podkreśla mecenas Pałka.

– Kara grzywny za wykroczenie może być natomiast wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej – wyjaśnia prawnik. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Letnie opony zimą – niedbalstwo i groźba odpowiedzialności
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego