Minister infrastruktury chce, by stacjonarne fotoradary były ustawiane tak, by pomiar prędkości był wykonywany na odcinku drogi pomiędzy urządzeniem a znakiem D-51 informującym o fotoradarze. Urządzenia te mają być tak ustawione, by zapisywały naruszenia prędkości z dokładnością do 1 km/h. Stacjonarne fotoradary rejestrować będą wykroczenia na określonym odcinku, na którym obowiązuje stała prędkość i jego długość nie przekracza: 5 tys. m w obszarze zabudowanym; 10 tys. m – poza obszarem zabudowanym z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad; 25 tys m – na drogach ekspresowych i autostradach.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne