Na ich podstawie to już nie szef resortu infrastruktury będzie wydawał zgodę na odstępstwa od warunków technicznych pojazdu. Po zmianach zezwolenie wyda dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. To bowiem on posiada szerokie kompetencje w dziedzinach ściśle powiązanych z transportem drogowym oraz wieloletnie doświadczenie w homologacji czy badaniach technicznych pojazdów.

Przyczyną wprowadzenia zmiany jest bardzo duża liczba wniosków o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów wpływających do resoru (średnio 1400 rocznie). Gdyby zdecydowano się pozostawić zadania we właściwości ministra infrastruktury, wymuszałoby to stworzenie nowych stanowisk w resorcie do obsługi obywateli. A na to potrzebne byłyby nowe etaty i pieniądze na pensje.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie od 2020 roku: każdą zmianę licznika trzeba zgłosić diagnoście

O wysokości opłaty za takie zezwolenie zdecyduje jednak nadal minister infrastruktury.

W noweli zniesiono też obowiązek zgłaszania na stacji kontroli pojazdów wymiany drogomierza (czyli licznika przebiegu pojazdu) we wszystkich pojazdach. Chodzi m.in. o pojazdy wolnobieżne (np. maszyny niedrogowe) oraz pojazdy należące do służb, np. wojska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego itp.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie (nie podano szczegółów).

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu