15 marca wchodzi w życie ustawa o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. To regulacja ważna dla rolników. Określa bowiem, w jaki sposób będą wspierane ich dochody i za pomocą jakich płatności.

Tych jest cała paleta. Od jednolitej płatności obszarowej przez płatności za zazielenienie i dla młodych rolników do płatności dodatkowej.

Ustawa reguluje również zasady przyznawania płatności związanych: do powierzchni upraw oraz do zwierząt.

Dochody rolnika mogą także powiększyć płatność dla małych gospodarstw i płatność niezwiązana do tytoniu.

Aby z tych płatności skorzystać, trzeba spełnić jeden podstawowy warunek. Trzeba być rolnikiem aktywnym zawodowo.

Ponadto trzeba spełnić wiele innych szczegółowych warunków, m.in. być zarejestrowanym (mieć stosowny numer identyfikacyjny wydany na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadać gospodarstwo rolne o określonej powierzchni.

Prawo do płatności może też być uzależnione od tego, czy rolnik zawarł umowę zobowiązującą go do wyprodukowania i dostarczenia np. ziemniaków.

podstawa prawna: ustawa z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego DzU z 5 marca, poz. 308