Michał Cyraniewicz

Gmina dopłaci do krajowej drogi

Samorządy obawiają się, że możliwość współfinansowania inwestycji przerodzi się dla nich w obowiązek.

Gminy mają finansować sterylizację zwierząt

Obciążenie samorządów lokalnych kosztami kastracji psów i kotów, które mają właścicieli, nie rozwiąże problemu bezdomnych zwierząt – przekonuje Związek Gmin Wiejskich RP.

Obniżenie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla firm telekomunikacyjnych

Firmy telekomunikacyjne będą mogły wystąpić o obniżenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w sytuacji, gdy np. wodociągi płacą zarządcy mniej.

Klub radnych ze statutem

Ustawa o samorządzie gminnym przyznaje radnym prawo do zrzeszania się w klubach radnych, stanowiąc jednocześnie, że zasady ich działania określa statut gminy.

Burmistrz warszawskiej dzielnicy to nie wójt

Mandatu radnego stołecznej dzielnicy wybranego do jej zarządu nie wygasza komisarz wyborczy, ale rada.

Trybunał w sprawie dróg zbierze się za miesiąc

26 maja 2015 r. Trybunał Konstytucyjny będzie kontynuował badanie przepisów określających zasady przekazywania dróg pomiędzy samorządami.

Fundusz sołecki: decyzja rad o pieniądzach dla sołectw

Rady gmin, które uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęły przed 20 marca 2014 r., w tym roku muszą ponownie wyrazić zgodę na jego istnienie.

Dopłaty do rolnictwa na nowych zasadach

Tylko rolnik aktywny zawodowo może liczyć na wsparcie płatnościami bezpośrednimi.

Samorządowe kolegia odwoławcze: reforma a decyzje administracyjne

Samorządowe kolegia odwoławcze powinny jak najczęściej korzystać z prawa zmiany kwestionowanych decyzji administracyjnych.

Radni tracą mandaty - bezpośrednie wybory to częstsze głosowania

Wprowadzenie bezpośrednich wyborów sprawiło, że będziemy głosować częściej. Już teraz trzeba uzupełnić skład 186 gminnych rad.