Oto najważniejsze zmiany w polskim prawie od września 2023 roku

We wrześniu 2023 roku wejdą w życie przepisy, które są istotne dla przedsiębiorców, pracowników, emerytów czy pacjentów. Oto lista najważniejszych zmian w polskim prawie.

Publikacja: 31.08.2023 15:00

Oto najważniejsze zmiany w polskim prawie od września 2023 roku

Foto: Adobe Stock

Zmiany w wystawianiu faktur

1 września 2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.

Co do zasady podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność.  Zasada ta nie dotyczy  szczególnych terminów wystawiania faktur wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT, np.  w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, rozliczenia zwrotów wydawnictw czy opakowań albo na szczególne żądanie kontrahenta.

Obecnie obowiązujące przepisy nie zwalniają z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy wpłata zaliczki i sprzedaż miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, choć - jak twierdzą doradcy podatkowi - skarbówka pozwala na wystawianie tylko jednej faktury końcowej.

W sytuacji, gdy po 1 września podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, a tylko jedną fakturę końcową, to taka faktura będzie musiała zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i jest inna niż data wystawienia faktury.

Czytaj więcej

Faktury: pierwsze zmiany już od 1 września 2023 r.

Większy limit dofinansowania do posiłków dla pracowników

Od 1 września miesięczny limit dofinansowania jedzenia dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS zwiększy się do 450 zł.

W znowelizowanym rozporządzeniu doprecyzowano również, że oskładkowana nie będzie wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych (do kwoty 450 zł), które uprawniają do nabycia w placówkach gastronomicznych lub handlowych wyłącznie posiłków nadających się do bezpośredniego spożycia. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają miejsca, w których można realizować wspomniane uprawnienia.

Czytaj więcej

Posiłki dla pracowników: kwota zwolnienia ze składek podwyższona

Pracownicy młodociani zarobią więcej

Wraz z początkiem września trzeba będzie więcej płacić zatrudnionym niepełnoletnim, a do końca miesiąca zaktualizować regulamin pracy, ustalić wykaz prac wzbronionych i przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach tych osób. Wchodzą bowiem w życie nowe przepisy dotyczące pracy młodocianych.

Stawka płacy dla pracowników młodocianych zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i obliczana jest procentowo. Ale choć przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. – 7005,76 zł – spadło w porównaniu z tym z I kwartału br. (7124,26 zł), to od września br. młodociani dostaną podwyżkę – rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU, poz. 1348) podniesiono im płacę o 3 pkt proc. Podwyżka obejmuje wszystkich młodocianych, łącznie z osobami zatrudnionymi przed 1 września 2023 r. Jednocześnie oznacza ona wzrost obciążeń na ZUS.

Czytaj więcej

Praca młodocianych na nowych zasadach

Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Od września zaczynają obowiązywać nowe limity zarobkowe dla emerytów i rencistów.

Przy przychodzie wyższym niż 4904,10 zł (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 9107,50 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) zostanie zawieszone (kwota groszy może się różnić z uwagi na zaokrąglenia dokonywane przez ZUS). Do sierpnia limity były wyższe. Wynosiły odpowiednio 4987 zł i 9261,54 zł.

Czytaj więcej

Emeryci i renciści dorobią od września mniej

Będą darmowe leki dla dzieci i dorosłych 65+

Również 1 września ma zacząć obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która rozszerza krąg osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia.

W środę 30 sierpnia nową listę leków refundowanych i darmowych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Czytaj więcej

Jest lista darmowych leków dla dzieci i osób po 65. roku życia

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Z kolei 24 września wejdzie w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak pisała na łamach "Rzeczpospolitej" mec. Agnieszka Grabowska-Toś, wśród tych przepisów są takie, które zmieniają zasady ustalania warunków zabudowy. I to zmieniają w istotny sposób – także na korzyść inwestora.

W przypadku wniosków złożonych od dnia wejścia w życie ustawy będą miały zastosowanie przepisy przewidujące nowe, korzystne dla inwestorów zasady ustalania stron postępowania, a konkretnie przysługującego im prawa własności lub użytkowania wieczystego oraz adresów ich zamieszkania. Będą też obowiązywały przepisy dotyczące nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości sąsiednich, znajdujących się w obszarze oddziaływania terenu inwestycji. Znacznie usprawnią one i przyspieszą przebieg postępowania o ustalenie warunków zabudowy - wylicza mec. Agnieszka Grabowska-Toś.

Czytaj więcej

Agnieszka Grabowska-Toś: Reforma planowania przestrzennego staje się faktem

Zmiany w wystawianiu faktur

1 września 2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy