Tag: Leki i Recepty

Powiązane

Iwermektyna marihuana

Idziesz do szpitala - leki zostaw w domu

Pacjent skierowany do szpitala nie musi zabierać ze sobą stale przyjmowanych lekarstw czy wyrobów medycznych, nawet zupełnie niezwiązanych z powodem leczenia szpitalnego - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Handel lekami nie tylko dla farmaceutów

Właściciele aptek mogą prowadzić je na dotychczasowych zasadach. Jeśli otrzymali zezwolenie przed 2017 r., nie muszą posiadać wykształcenia farmaceutycznego. Ta zasada dotyczy także spółek, w których zachodzą zmiany osobowe.

Uchodźcy z Ukrainy dostaną po 500 zł na zakup leków

W najbliższych dniach ruszą zapisy do programu umożliwiającego nawet 100 tysiącom obywateli Ukrainy bezpłatne uzyskanie leków i innych produktów medycznych w polskich aptekach.

Nowy komunikat towarzyszący reklamom leków trudniej będzie zignorować

Reklamy leków będą zawierały bardziej zrozumiały komunikat dotyczący bezpieczeństwa ich stosowania.

Pacjenci z Ukrainy mogą kontynuować badania kliniczne w Polsce

Uchodźcy z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce rozpoczęte na Ukrainie leczenie w ramach badań klinicznych. Nie jest potrzebna na to zgoda Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Prof. Marcin Czech: Przegląd apteczki może uratować zdrowie

Aptekarz może realnie wspomóc lekarza w farmakoterapii – mówi prof. Marcin Czech, były wiceminister zdrowia ds. polityki lekowej.

Zbadają domowe apteczki

1 kwietnia w 75 aptekach w całym kraju ruszy pilotaż przeglądu lekowego. Farmaceuta sprawdzi, jakie pacjent bierze leki, a informację przekaże lekarzowi.

Nawet 50 tys. zł kary za reklamowanie przeglądów lekowych w aptekach

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że informacja o realizowaniu przez aptekę programu pilotażowego przeglądów lekowych nie może zawierać treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług apteki.

Zdjęcie recepty nie jest podstawą do wydania leków

Uciekinierzy z Ukrainy coraz częściej dysponują tylko fotografią dokumentu, co sprawia, że nie można wydać im medykamentów.

Pacjenci z Ukrainy mają prawo do leków refundowanych

NFZ przypomina, że uciekinierzy z Ukrainy mają prawo do leków finansowanych z budżetu państwa, co wynika wprost ze specustawy. Farmaceuci przyznają, że zarówno pacjenci, jak i lekarze, wciąż mają co do tego wątpliwości.