Tag: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania

Powiązane

Nieruchomości

Jak gminy mogą walczyć z samowolkami

Prawo pozwala gminom na walkę z samowolami urbanistycznymi. Podstawa prawna do podejmowania takich działań jest w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Najpierw rokowania, później decyzja

Organ, wszczynając postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy spełniona została przesłanka przeprowadzenia rokowań z właścicielem nieruchomości.

Czy można darować gminie działkę

- Gmina planuje zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenie nowego planu dla niektórych terenów. Czy gmina może przyjmować darowizny od właścicieli nieruchomości których będą dotyczyć ww. plany? – pyta właściciel nieruchomości.

Filip Elżanowski, Krzysztof Jaroszyński: Mieć plany to myśleć o skutkach

Gdy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje atrakcyjne nieruchomości, może bardzo obciążyć gminę.

Kawałek ściany czy fundamentu nie wyłączy preferencji

Dostawa terenu, który zgodnie z planem lub decyzją o warunkach zabudowy, nie jest przeznaczony pod zabudowę a znajdują się na nim jedynie pewne elementy przynależne do budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej, to dostawa gruntu niezabudowanego objętą zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

Warunki zabudowy po nowemu: państwo weźmie 30 proc. od wzrostu wartości działki

Za wzrost wartości nieruchomości po wydaniu decyzji administracyjnej trzeba będzie uiścić opłatę.

Jak chronić zabytki w gminie

Ochronę zabytków należy uwzględnić w gminnych dokumentach planistycznych, gdyż przepisy ustawy o ochronie zabytków są także instrumentami kształtowania ładu urbanistycznego w gminie.

Mało znane sposoby obrony dóbr kultury

Nietypowe instrumenty planowania przestrzennego to także niektóre narzędzia z zakresu prawa ochrony zabytków. Na czym one polegają?

Wuzetka nie wejdzie do spadku

Przepisy nie przewidują dziedziczenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plac zabaw czeka rozbiórka

Nie został uznany za ogród jordanowski, a teren, na którym powstał, jest przeznaczony w miejscowym planie pod ulicę i zieleń.