Tag:

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania

Powiązane

Nieruchomości

Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata

Zmiana ustawy, która wywraca dotychczasowe przepisy o planowaniu przestrzennym, będzie rewolucją.

NSA: gmina nie może dowolnie zmieniać wysokości zabudowy

Samorządowcy nie mają prawa modyfikować założeń planu zagospodarowania przestrzennego, nie biorąc pod uwagę interesu mieszkańców.

Betonoza zbiera żniwo. Inwestorzy nie pamiętają o hydrologii

Nie ma gdzie odprowadzać wód opadowych – alarmują firmy budowlane. A miasta nie zgadzają się na odprowadzanie ich do kanalizacji burzowej.

Waldemar Buda: Przyspieszymy proces inwestycyjny

Uporządkowanie patodeweloperki i reforma systemu planowania przestrzennego to dla nas priorytety – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

O czym musi pamiętać inwestor

W decyzji o warunkach zabudowy nie należy zapominać o minimalnych wartościach.

Piotr Jarzyński: Wyższe piętro reformy prawa budowlanego

Postępowania dotyczące nakazu rozbiórki trwają latami. Bardziej się więc opłacają nielegalne roboty budowlane niż procedury.

Jak zabezpieczyć wodę na gruncie rolnym

Zasady gospodarowania i utrzymywania wód powierzchniowych są ściśle regulowane przepisami prawa, które powinien znać każdy właściciel gruntów rolnych. Jakie one są?

Warunki zabudowy dla energii ze słońca bez części formalności

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej, niezależnie od jej mocy, nie wymaga oceny zasady kontynuacji i dostępu do drogi.

Zabudowa mieszkaniowa zamiast marketu?

Mechanizm pozwalający gminom na zakup nowych lokali na dogodnych warunkach może okazać się dla nich atrakcyjny. Szczególnie dla gmin, które borykają się z problemem zakwaterowania osób, które nie mają własnego lokalu.

Adresat rozstrzygnięcia nie może na zapas zrzec się swego uprawnienia

Jeśli oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania jest składane w tym samym dniu, co doręczenie decyzji, to musi wynikać, że jest składane w trakcie biegu terminu.