Zmiany wynikające z obwieszczenia refundacyjnego mogą sprawić, że budżet na refundację w 2018 r. zostanie przekroczony – ostrzega NFZ w uzasadnieniu projektu zarządzenia w sprawie programów lekowych. I informuje, że jeśli do tego dojdzie, uruchomi mechanizm payback. Polega on na tym, że producent lub dystrybutor, którego lek jest refundowany, ma obowiązek zwrócić NFZ koszt dopłaty do opakowania leku, jeśli liczba sprzedanych opakowań przekroczy tę, na którą producent umawiał się z Ministerstwem Zdrowia podczas negocjacji refundacyjnych. Dla firm to spory wydatek.

Przed takim rozwiązaniem przestrzega Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF). Uważa, że może to doprowadzić do braku leków w aptekach, i powołuje się na przykład Rumunii, gdzie zastosowano taki przepis. „Z obawy przed paybackiem wytwórcy działający na tamtejszym rynku ograniczyli dostawy i przestali dostarczać leki" – argumentuje PZPPF. Twierdzi, że uruchomienie mechanizmu zaszkodzi przede wszystkim producentom tańszych leków generycznych. – Karanie paybackiem producentów krajowych leków generycznych i biorównoważnych, którzy generują oszczędności dla budżetu NFZ, stoi w sprzeczności z zasadami farmakoekonomiki. Dzięki konkurencji generycznej budżet NFZ oszczędza rocznie 500 mln zł – mówi prezes PZPPF Krzysztof Kopeć.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne