Pszenica twarda i soja znajdą się na liście roślin, za które rolnicy otrzymają dopłatę, gdy zużyją odpowiednią ilość materiału siewnego. Zamianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania 1 ha powierzchni gruntów ornych.

W wypadku soi o dopłatę będzie można się starać, gdy na hektar przypadnie przynajmniej 120 kg nasion. Do materiału siewnego pszenicy twardej dopłata od Agencji Rynku Rolnego będzie przysługiwała, gdy na tę samą powierzchnię gruntów rolnych zostanie zużyte 150 kg.

Projekt zakłada też zmiany minimalnych ilości materiału siewnego w wypadku niektórych innych upraw. Wskazano, że na 1 ha powinno się zużyć przynajmniej 70 kg (a nie jak obecnie 80 kg) nasion pszenicy mieszańcowej. Do 90 kg ze 130 kg obniżono minimalną ilość dla odmian populacyjnych żyta.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne