Projekt noweli kodeksu postępowania karnego, który przewiduje obecność szkół i organizacji społecznych w sądzie na rozprawach, przygotowała

sejmowa Komisja Petycji. Chodzi o to, by osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, mogły brać udział w rozprawach na ławach dla publiczności. Dziś jest to możliwe jedynie za zgodą przewodniczącego składu orzekającego, i to w sprawach karnych. Zgodnie z projektem taka zgoda ma już nie być potrzebna. Przewodniczący będzie mógł wyłączyć małoletniego z części lub całości rozprawy.

Autorzy projektu przekonują, że pozwoli on rozszerzyć możliwości prowadzenia edukacji obywatelskiej szkołom czy organizacjom społecznym. A ich zdaniem młodzi są żywo zainteresowani takimi sądowymi lekcjami. Projekt do zaopiniowania dostała Krajowa Rada Sądownictwa, która zgłosiła kilka uwag. Co budzi jej wątpliwości? Największe – ograniczenie swobody sądu polegające na generalnym wyłączeniu możliwości zezwolenia na wstęp do sali rozpraw osób poniżej 13. roku życia. Rada zwraca uwagę na teraz obowiązujący art. 356 kodeksu postępowania karnego, który umożliwia wydanie zezwolenia na obecność na rozprawie także osób małoletnich, niezależnie od wieku.

„Wieloletnie doświadczenia ze stosowaniem tego przepisu nie uzasadniają odstąpienia od przyjętej w nim formuły" – pisze KRS.

Rada wnosi o rozważenie takiego ukształtowania przepisów, aby przewodniczący miał możliwość, w zależności od szczególnych okoliczności, wydania zezwolenia na wstęp do sali rozpraw osobom niezależnie od wieku.

Z tego względu, jak pisze Rada, projekt wymaga uzupełnienia, by obowiązujące przepisy uwzględniały także potrzeby wynikające z praktyki sądowej.

Niezależnie od tego Rada podnosi, że użyte w projekcie sformułowanie: „może wyłączyć małoletniego z uczestnictwa", nie odpowiada zakresowi pojęciowemu „wstępu" czy „obecności" na posiedzeniu (rozprawie).

„Małoletni i inni obecni na sali sądowej w charakterze publiczności nie są bowiem uczestnikami postępowania, a sama ich obecność w charakterze publiczności nie ma charakteru aktywnego uczestnictwa czy udziału" – uzasadnia uwagi Rada.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ