Spece od prawa własności przemysłowej dostaną możliwość występowania jako pełnomocnicy procesowi w sprawach własności intelektualnej, także prawa autorskiego – głosi projekt noweli kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj także: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę

Powstanie chaos kompetencyjny – twierdzą adwokaci. Prezes rzeczników patentowych uspokaja, że nowela to etap prac nad powołaniem sądów własności intelektualnej, a rzecznicy nie zamierzają szturmować sądów cywilnych.

Nowe kompetencje

Emocje profesjonalnych pełnomocników wzbudziły pierwsze wersy najnowszej propozycji nowelizacji k.p.c. Te zakładają modyfikację art. 87. „Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy" – zakłada przepis. – Nowelizacja w istocie rozszerza kompetencje rzeczników patentowych – uważa adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Dziś rzecznik świadczy pomoc w uzyskiwaniu, zachowywaniu, wykonywaniu oraz dochodzeniu praw do przedmiotów własności przemysłowej, m.in. wynalazków, wzorów użytkowych czy nazw handlowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dalsze zmiany

W projekcie sprawy własności intelektualnej, które mają być m.in.domeną rzeczników, określono szeroko. W grupie mieścić się mają także sprawy praw autorskich (patrz ramka).

– To nowy, istotny zakres spraw dla rzeczników patentowych. Na tym tle oczywiście powstaje pytanie o ratio legis rozwiązania – wskazuje mecenas Dębowski.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

– Proponowana nowelizacja wybiega znacząco przed przywołaną w uzasadnieniu projektu uchwałę SN z 26 lipca 2017 r. (III CZP 26/17), w której wskazano jedynie, że w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy – wskazuje adwokat Dariusz Goliński.

– Same sprawy dotyczące prawa autorskiego mogą mieć tak różny charakter i jest to spektrum tak szerokie, że trudno by uzasadnić przyznanie generalnej kompetencji rzecznikom. Z jednej strony mogą to być sprawy takich utworów jak wzory przemysłowe, np. mebli, i jestem przekonany, że rzecznicy poradziliby sobie z nimi. Ale z drugiej są choćby spory między współautorami dzieł naukowych, których specyfika jest im obca – wtóruje mec. Zbigniew Krüger.

Dorota Rzążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, wskazuje, że na opisywaną nowelizację należy patrzeć szerzej. Podkreśla, że wszelkie sprawy związane z własnością intelektualną nie staną się nagle domeną rzeczników patentowych. Według niej w kolejnej jeszcze nowelizacji k.p.c., która będzie dotyczyć powołania sądów własności intelektualnej, zostaną zdefiniowane sprawy z zakresu własności intelektualnej, w których pełnomocnikami będą mogli być rzecznicy patentowi.

Etap legislacyjny: przed posiedzeniem rządu

Własność intelektualna, czyli co?

Nowelizacja procedury cywilnej przewiduje wprowadzenie do niej nowego działu „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej". Jego przepisy znajdą zastosowanie do spraw:

- o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych,

- z zakresu własności intelektualnej:

a. o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

b. o ochronę dóbr osobistych, w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,

c. o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.