Bon turystyczny nie idzie za dzieckiem

Nowi opiekunowie prawni dzieci, którzy nabyli uprawnienie do świadczenia wychowawczego po 31 grudnia 2021 r., nie mają prawa do bonu turystycznego, chociaż urodziły się one w okresie uprawniającym je do bonu.

Publikacja: 23.03.2023 13:27

Bon turystyczny nie idzie za dzieckiem

Foto: Adobe Stock

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka o zmianę przepisów, które obecnie dyskryminują niektóre dzieci i ich opiekunów.

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej

301 tysięcy bonów turystycznych wciąż do wykorzystania

W ten sposób pominięto nowych opiekunów prawnych dzieci, którzy nabyli uprawnienie do świadczenia wychowawczego po 31 grudnia 2021 r. Nie mają prawa do bonu, chociaż dzieci, nad którymi pełnią pieczę, urodziły się w okresie uprawniającym je do tego świadczenia. 

Chodzi o sytuację, w której poprzedni opiekunowie prawni dziecka mieli przyznane prawo do świadczenia wychowawczego i bonu turystycznego, jednak nie skorzystali z tego ostatniego świadczenia. A nowy opiekun prawny chciałby móc skorzystać z tej formy pomocy państwa i zapewnić dziecku korzyści wynikające z usług turystycznych i rekreacyjnych.

- Art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym stawia granicę czasową dla możliwości uzyskania tego świadczenia, wiążąc to z przysługiwaniem w danym czasie innych świadczeń związanych ze wsparciem rodziny, przede wszystkim świadczenia 500 plus. Wydaje się uzasadnione, by w przypadku, gdy nowy opiekun prawny wyraża wolę skorzystania z bonu turystycznego na rzecz dziecka pozostającego pod jego pieczą, mógł z tego uprawnienia skorzystać - uważa RPO.

Rzecznik zwracał się już w tej sprawie do resortowego Departamentu Turystyki. W odpowiedzi wyjaśniono, że konieczna byłaby "zmiana treści w art. 4 ust 1 Ustawy o PBT w taki sposób, aby osoby które uzyskały prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku mogły również otrzymać prawo do świadczenia w formie bonu, lub dodania przepisów regulujących kwestie przeniesienia prawa do świadczenia w formie bonu na inną osobę, w szczególności na osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem od 01.01.2022 lub później".

- Ustawodawca uznał, iż celem bonu turystycznego jest nie tylko wsparcie dla sektora turystyki dotkniętego skutkami ograniczeń pandemicznych, ale także pomoc rodzinie, zwłaszcza dzieciom, w realizacji potrzeb co do krajoznawstwa i turystyki - podkreśla RPO. 

Przypomnijmy, że ważność bonu turystycznego upłynie już  31 marca 2023 r. Wystarczy do tego czasu  wpłacić zaliczkę za usługi hotelarskie lub imprezę turystyczną, sam wyjazd może się odbyć później.

Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach