Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad przepisami o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa. W tym celu przygotowało trzy projekty. Dwa dotyczą tych zawodów, a jeden to przepisy wprowadzające.

Czytaj także: Zawody budowlane na nowo do uregulowania

Dziś oba zawody są uregulowane w prawie budowanym oraz rozporządzeniach. Mają również wspólną ustawę o zasadach funkcjonowania samorządów zawodowych: inżynierów budownictwa oraz architektów. Teraz obie profesje będą miały swoje odrębne przepisy.

Projekt o inżynierach budownictwa nie wprowadza rewolucji w zasadach nadawania uprawnień budowlanych. Nadal trzeba będzie zdobyć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktyki i zdać egzamin. Będą za to zmiany w uprawnieniach. Rozszerza np. uprawnienia budowane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Inżynier, który je otrzyma, będzie mógł m.in. budować obiekty o kubaturze o 1000 metrów sześciennych w zabudowie zagrodowej. Inżynierowie nadal będą też członkami Izby Inżynierów Budownictwa (pełni ona funkcję samorządu zawodowego). Członek izby będzie obowiązkowo się ubezpieczał od odpowiedzialności cywilnej.

Projekt o architektach również nie wprowadza rewolucji w zdobywaniu uprawnień. Będzie jednak kilka istotnych zmian. Jedna z nich dotyczy praktyki zawodowej. Będzie musiała ona spełniać kryteria jakościowe określone w standardach praktyki zawodowej przygotowanych przez Krajową Radę Izby Architektonicznej.

Podobnie jak u inżynierów budownictwa, struktura samorządu zawodowego pozostanie taka sama. Osoby wykonujące ten zawód będą członkami Izby Architektonicznej. Obowiązkowe ma być również ubezpieczenie OC.

Trzeci projekt to przepisy wprowadzającą ustawy o: architektach oraz inżynierach budownictwa. Zawiera on wiele zmian w przepisach ustaw, w których wymienia się te dwa zawody. Wśród nich jest: prawo budowlane; o charakterystyce energetycznej budynków; o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; o ochronie przyrody etc.

Ustawy o architektach oraz o inżynierach budownictwa mają wejść w życie w tym dniu, w którym zacznie obowiązywać ustawa zawierająca przepisy wprowadzające. A projekt tych ostatnich nie podaje konkretnej daty. ©?