Marszałek Sejmu poinformowała, że otrzymała zaświadczenia lekarskie od trojga posłów w sprawie maseczek. Parlamentarzyści, którzy mają zalecenie od lekarza, by nie zakrywać twarzy, są zwolnieni w parlamencie z takiego obowiązku.

- Panie pośle Braun, bardzo pana proszę o założenie maseczki - przerwała Elżbieta Witek. - Siedzi obok pana poseł Dziambor, który może być bez maseczki - dodała.

Poseł Konfederacji wstał wówczas z miejsca i chciał zgłosić wniosek formalny, na co nie otrzymał zgody. - Nie dopuszczę pana bez maseczki - wyjaśniła marszałek.

Braun oczekiwał od Witek przedstawienia podstawy prawnej swojego działania. W związku z uniemożliwieniem prowadzenia obrad, marszałek wykluczyła posła Konfederacji z obrad Sejmu.

Podobna decyzja została podjęta wobec Brauna na posiedzeniu na początku lipca. - Działam na gruncie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej. Wzywam panią do poszanowania prawa - apelował wówczas poseł.