W terminie do 30 września br. podatnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, zobowiązani byli do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, realizowanych w 2018 r., dla których powstał obowiązek dokumentacyjny. Zgodnie z przepisami przejściowymi, dokumentując rok 2018 r. podatnicy mogli wybrać, w świetle jakich przepisów przygotują dokumentację cen transferowych, tj. zgodnie z przepisami obowiązującymi:

- do 31 grudnia 2018 r. czy