Aleksandra Markiewicz

Ceny transferowe: Powiązania z gminą nie zawsze zwolnią z obowiązków sprawozdawczych

W przypadku gdy pomiędzy spółką a jednostką samorządu terytorialnego występują różne rodzaje powiązań (np. kapitałowe i osobowe), nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Fiskus dał podatnikom jasne wytyczne w sprawie cen transferowych

Czy określenie ceny w transakcji kontrolowanej zgodnie z przepisami ustawy zawsze wiąże się ze zwolnieniem z przepisów o cenach transferowych?

Właściciel prawny i ekonomiczny to nie zawsze ten sam podmiot

Gdy organ uzna, że między własnością prawną a ekonomiczną aktywów niematerialnych są rozbieżności, które nie mają odzwierciedlenia w wynagrodzeniu, może zakwestionować dotyczące ich transakcje.

Ceny transferowe: z czym wiąże się przygotowanie dokumentacji za 2019 r.

Od 1 stycznia br. analiza cen transferowych jest obowiązkowa dla wszystkich podatników, niezależnie od wysokości realizowanych przychodów / kosztów. Jest to szczególnie istotne dla tych podmiotów, które nie musiały do tej pory przygotowywać analizy porównawczej.