Nabywam paliwa silnikowe od kontahenta z innego kraju UE. VAT wpłacam płatnikowi, o którym mowa w art. 17a ustawy o VAT. Czy do wpłaty VAT temu płatnikowi mogę zastosować mechanizm podzielonej płatności? – pyta czytelnik.

Tak.

Jak bowiem wnika z art. 103a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatek jest pobierany przez płatnika, o którym mowa w art. 17a ustawy o VAT (tj. płatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych), wpłacanie kwot podatku przez nabywcę tych paliw może być dokonywane na rachunek VAT płatnika przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT, w którym podatnik wskazuje:

1) w pkt 1 i 2 (tj. w miejsce kwoty odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności oraz kwoty odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto) – kwotę podatku, o której mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2) w pkt 3 (tj. w miejsce numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność) – numer dokumentu związanego z płatnością, wystawionego przez płatnika, o którym mowa w art. 17a ustawy o VAT;

3) w pkt 4 (tj. w miejsce numeru, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a więc numeru NIP sprzedawcy) – numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (tj. numer NIP płatnika).

Przelew środków na zapłatę VAT płatnikowi od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych może zatem odbywać się przez użycie komunikatu przelewu, w którym podatnik wskaże: kwotę wpłacanego podatku oraz numer związanego z płatnością dokumentu wystawionego przez płatnika.

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy