fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak rozliczyć nabycie towarów w UE

123RF
Rozmowa | Dawid Milczarek, partner w kancelarii LTCA

Rz: W jaki sposób należy wykazać do celów VAT zakup towarów przez polskiego przedsiębiorcę od kontrahenta z UE?

Dawid Milczarek: Zależy to przede wszystkim od tego, czy zakup jest dokonywany przez przedsiębiorcę zwolnionego podmiotowo z VAT ze względu na obroty nieprzekraczające 200 000 zł rocznie, czy przez podatnika VAT czynnego. W pierwszym przypadku nabywca nie rozlicza VAT w Polsce, jeżeli łączna wartość sprowadzonych towarów nie przekracza w ciągu roku 50 000 zł oraz pod warunkiem, że nie są to nowe środki transportu ani wyroby akcyzowe. Na podatnikach VAT czynnych ciąży natomiast obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) bez względu na wartość sprowadzanych towarów. Status polskiego nabywcy nie ma jednak znaczenia w przypadku nabycia towarów opodatkowanych przez unijnego kontrahenta procedurą VAT marża, np. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków czy towarów używanych. W przypadku tego typu zakupów nabywca nie musi rozliczać WNT.

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

W przypadku WNT nabywca musi wykazać VAT według krajowej stawki obowiązującej dla tego typu towarów. Nabywcy przysługuje w takim przypadku oczywiście, na zasadach ogólnych, prawo do odliczenia. Gdy podatnik wykorzystuje zakup do czynności opodatkowanych VAT, podatek należny z tytułu WNT neutralizuje się w deklaracji VAT z podatkiem naliczonym, co sprawia, że finalny koszt nabycia towarów jest nie mniej atrakcyjny niż koszt nabycia takich samych towarów po tej samej cenie netto w Polsce. Co więcej, zakup towarów od kontrahenta z UE może być nawet w pewnym sensie korzystniejszy pod kątem płynności finansowej, gdyż wtedy polski nabywca przelewa zagranicznemu sprzedawcy tytułem zapłaty samą kwotę netto, natomiast podatek jest wykazywany dopiero w deklaracji VAT i w przypadku większości podatników „zeruje się" z uwagi na prawo do odliczenia. W przypadku zwykłych zakupów krajowych, co do zasady, nabywca musi zapłacić sprzedawcy kwotę brutto, a dopiero z pewnym opóźnieniem, po złożeniu deklaracji VAT, odzyskuje podatek naliczony.

Jak należy udokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycie?

Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek rozliczyć WNT, są zobligowani do zarejestrowania się na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnicy VAT UE. Rejestracja jest potwierdzana nadaniem przez naczelnika urzędu skarbowego NIP UE. WNT powinno być wykazane nie tylko w deklaracji VAT-7, ale również w informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT-UE. WNT powinno być wykazane zgodnie z zasadami powstawania obowiązku podatkowego, a więc najczęściej z datą wystawienia faktury przez zagranicznego sprzedawcę, nie później niż 15. dnia następnego miesiąca po dacie sprzedaży. Na potrzeby polskiej deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej waluty obce należy przeliczać według kursu z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2017 r. zwłoka w wykazaniu WNT przekraczająca trzy miesiące może spowodować powstanie zaległości podatkowej. W takim bowiem przypadku polski nabywca może w miesiącu powstania obowiązku podatkowego wykazać sam podatek należny od WNT, natomiast podatek naliczony może zostać wykazany dopiero po złożeniu korekty, w bieżącej deklaracji VAT.

—rozmawiała Aleksandra Tarka

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA