Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę właściciela firmy, dotyczącą blokady rachunku bankowego, w związku z podejrzeniem wykorzystywania działalności banku do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Czytaj też:

Kto i kiedy może zablokować rachunek przedsiębiorcy

Split payment, STIR: konta podatników pod lupą Szefa KAS

Bank zablokował skarżącemu dostęp do pieniędzy na jego rachunku. Skarżący nie otrzymał jednak żadnego zawiadomienia o blokadzie, choć zgodnie z Ordynacją podatkową, Szef KAS niezwłocznie po otrzymaniu informacji o podejrzeniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, powinien poinformować o blokadzie rachunku bankowego.

Według skarżącego przedsiębiorcy blokada konta z zaskoczenia uniemożliwiła mu obronę swoich praw, co w konsekwencji doprowadziło do wyrejestrowania prowadzonej przez niego firmy z rejestru czynnych podatników VAT.

- Zastosowanie blokady, a następnie wykreślenie podatnika z rejestru VAT bez jakiegokolwiek postępowania, może naruszać zasadę państwa prawa oraz prawa i wolności obywatelskie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Wystąpił do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.