Od początku 2019 roku w polskim systemie podatkowym obowiązuje 5-proc. stawka podatkowa od dochodów osiąganych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box). Za kwalifikowane prawa własności intelektualnej ustawy o podatkach dochodowych uznają m.in.: prawo do wynalazku (patent), dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo do programu komputerowego. Chociaż stawka w wysokości 5 proc. obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., to w praktyce dopiero w tym roku podatnicy będą mogli faktycznie z niej skorzystać.