Bartosz Mroczkowski

Zagraniczne fundacje dla polskich firm rodzinnych. Jest wyrok

Polscy przedsiębiorcy potrzebują podmiotów takich jak zagraniczne fundacje, ale nie do optymalizacji podatkowej.

Ulga B+R – oszczędności nie tylko dla największych firm

Z ulgi B+R mogą skorzystać nie tylko firmy duże, ale także średnie, małe, a nawet i mikro-przedsiębiorcy.

Koronawirus - ustawa antykryzysowa: jak ulga B+R lub IP Box może pomóc uratować miejsca pracy

Rozwiązania podatkowe przewidziane dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową mogą im przynieść wymierne oszczędności, pozwalające zabezpieczyć ich przed nadchodzącym kryzysem.

Koronawirus - ustawa antykryzysowa: firmy walczące z Covid-19 ulgę B+R rozliczą już w zaliczkach na podatek dochodowy

Firmy prowadzące prace badawczo-rozwojowe mające służyć walce z koronawirusem nie muszą czekać z rozliczeniem wydatków do terminu składania zeznania rocznego. Mogą skorzystać z ulgi w zaliczkach na podatek dochodowy.

IP Box w zaliczkach – korzyść czy pułapka

Fiskus potwierdził, że podatnik może korzystać z ulgi w trakcie roku. Rozwiązanie to jest jednak ryzykowne wtedy, gdy trudno jest ustalić które z wykonanych czynności są objęte prawem autorskim podlegającym ochronie.

Darowizna przedsiębiorstwa jako sposób na sukcesję

W prostych przypadkach, np. gdy nestor jest jedynym właścicielem przedsiębiorstwa, a następcy chcą kontynuować prowadzenie firmy, automatyzm sukcesji w myśl obecnie obowiązujących regulacji prawnych może okazać się zadowalający. Praktyka pokazuje jednak, że w większości przypadków, życie pisze bardziej skomplikowane scenariusze. Z tego powodu, warto zaplanować sukcesję, uwzględniając indywidualną sytuację rodzinną i biznesową przedsiębiorcy.

CIT: przy sukcesji fundacja prywatna jak zagraniczna spółka kontrolowana CFC

Polscy przedsiębiorcy będący beneficjentami lub założycielami zagranicznych fundacji, będą musieli w niektórych przypadkach odprowadzić dodatkową 19-proc. daninę od dochodu zrealizowanego przez te podmioty.

Umowy B2B możliwe do rozliczenia w uldze B+R

Wydatki poniesione w ubiegłym roku na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, które zostały nabyte również od podmiotu innego niż jednostka naukowa, mogą zostać rozliczone zeznaniu rocznym w ramach ulgi na badania i rozwój.

CIT: firmy czekają na Innovation Box w Polsce

Trwają prace nad nową zachętą podatkową dla firm innowacyjnych - tzw. innovation box. Rozwiązanie to polega na stosowaniu preferencyjnej stawki podatkowej do dochodów generowanych m.in. z patentów, praw własności przemysłowej czy praw autorskich.

Ulga B+R: ekspertyza nie musi być kupiona od jednostki naukowej - wyrok WSA

Podatnicy nabywający usługi doradcze, analizy i opinie od niezależnych ekspertów mogą rozliczyć poniesione wydatki w uldze B+R. Kolejny pozytywny wyrok dotyczący tej kwestii został wydany przez WSA w Gliwicach.