Przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na przekazywanie darowizn podmiotom prowadzącym szeroko rozumianą działalność społecznie użyteczną. Legalna definicja umowy darowizny regulowana przepisami kodeksu cywilnego stanowi, że umowa darowizny polega na zobowiązaniu się przez darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W takim przypadku często występują wątpliwości co do właściwego ujęcia tego typu świadczenia w CIT.

Poza kosztami