Jednym z warunków pełnego zwolnienia z podatku przy darowiznach pieniężnych w najbliższej rodzinie jest odpowiednie ich udokumentowanie. Fiskus od lat upiera się, że udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek nabywcy spełniony jest tylko wtedy, gdy pieniądze przesyłane są z konta na konto.

Na tym profiskalnym podejściu suchej nitki od dawna nie zostawiają sądy administracyjne. Z utrwalonego orzecznictwa wynika jasno: darowizna w pieniądzu przekazana do rąk obdarowanego, która trafi do banku, nie przekreśla prawa do preferencji. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że celem zniesienia obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od najbliższych była ochrona sytuacji majątkowej rodziny.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o zasadach opodatkowania darowizn

Im mniej więzów krwi, tym większy podatek

Między najbliższymi ulga bez limitu

Darowane lokum lepiej potrzymać

Dla przykładu, z wyroku NSA z 8 grudnia 2010 r. wynika bezsprzecznie, że odmawianie prawa do zwolnienia przy darowiźnie dla najbliższej rodziny tylko dlatego, że nie została dokonana za pomocą przelewu bankowego, to przesadny formalizm fiskusa (II FSK 1394/09).

Z kolei w wyroku z 12 kwietnia 2013 r. NSA podkreślił, że z przepisów nie wynika, aby warunkiem skorzystania z tego zwolnienia była osobista wpłata kwoty darowizny przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego (II FSK 1628/11). W kolejnym orzeczeniu z 18 czerwca 2019 r. NSA stwierdził wręcz, że wymaganie przelewu darowizny z konta na konto to zbytni rygoryzm, oderwany od realiów życia społecznego (II FSK 2377/17).

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W jednym z najnowszych wyroków z 25 sierpnia 2020 r. WSA w Łodzi stwierdził, że istotne jest, czy doszło do transferu środków pieniężnych z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego, zaś drugorzędne znaczenie ma sam sposób transferu i nie musi być on bezgotówkowy, tj. z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek obdarowanego (I SA/Łd 861/19).