Spłata hipoteki po sprzedaży mieszkania z podatkiem PIT

Spłata hipoteki towarzysząca sprzedaży nieruchomości nie pozwoli oszczędzić na podatku, bo nie jest kosztem jej zbycia.

Publikacja: 08.08.2014 09:51

Spłata hipoteki po sprzedaży mieszkania z podatkiem PIT

Foto: ROL

Osoby, które są zmuszone do sprzedaży mieszkania, domu czy działki przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym je nabyli, muszą się rozliczyć z fiskusem. Podatek wynosi 19 proc. od dochodu. Trudno się więc dziwić, że podatnicy szukają wszelkich sposobów, żeby jak najmniej oddać fiskusowi. Niestety, nie każdy wydatek pozwoli oszczędzić. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że spłata hipoteki nie może być kosztem w razie zbycia nieruchomości.

Działka z hipoteką

Sprawa dotyczyła właściciela działki. Mężczyzna kupił ją w 2009 r. częściowo za pieniądze banku, była więc obciążona hipoteką. Podatnik postanowił ją sprzedać przed upływem pięciu lat od nabycia.

Na podstawie umowy przedwstępnej nabywca uregulował część należności, wpłacając 400 tys. zł bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela, tj. banku. Była to suma pozwalająca na uwolnienie nieruchomości od hipotek. Pozostałe 100 tys. zł sprzedawca dostał do ręki.

Mężczyzna zapytał, czy podatek ma zapłacić od całej ceny czy tylko od tego, co dostał do ręki. Sam uważał, że pieniądze, które trafiły bezpośrednio do banku jako spłata hipoteki, są kosztem transakcji. Fiskus nie zgodził się z taką interpretacją. W jego ocenie spłata przez kupującego hipotek, które były ustanowione na nieruchomości, nie może być traktowana jako koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia. Spłata hipoteki stanowi jedynie formę zapłaty ceny, a więc formę rozliczenia między stronami transakcji.

Stanowisko to potwierdził najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, a potem także NSA.

Jak przypomniał sąd kasacyjny, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Ważna jest cena

Kosztami mogą być np. wydatki na nabycie nieruchomości, koszty pośrednika, notariusza czy PCC. Pieniądze przeznaczone na spłatę hipoteki do tej kategorii nie należą.

– To, jak rozlicza się nabywca ze zbywcą, nie ma znaczenia – tłumaczył sędzia NSA Jerzy Rypina.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt II FSK 1954/12

OPINIA

Michał ?Grzywacz

radca prawny, ?doradca podatkowy, partner ?w kancelarii Grzywacz-Zawada

Wydatkiem pomniejszającym przychód ze sprzedaży nieruchomości są co do zasady udokumentowane koszty nabycia nieruchomości. ?W doktrynie podkreśla się, że do wydatków tych należy z pewnością zapłacona cena nabywanej nieruchomości, ale także koszty związane z wyceną nieruchomości, notarialne, pośredników czy opłaty publicznoprawne. Spłata kredytu zabezpieczonego ustanowioną na nieruchomości hipoteką nie stanowi takiego wydatku. Jest to jedynie forma rozliczenia między stronami transakcji. Podkreślenia wymaga, że problematyka kosztów występuje jedynie wówczas, gdy sprzedaż nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Warto o tym pamiętać. Po upływie tego okresu transakcja jest zwolniona z opodatkowania PIT, ?a zatem nie ma konieczności podatkowego jej rozliczania.

Osoby, które są zmuszone do sprzedaży mieszkania, domu czy działki przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym je nabyli, muszą się rozliczyć z fiskusem. Podatek wynosi 19 proc. od dochodu. Trudno się więc dziwić, że podatnicy szukają wszelkich sposobów, żeby jak najmniej oddać fiskusowi. Niestety, nie każdy wydatek pozwoli oszczędzić. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że spłata hipoteki nie może być kosztem w razie zbycia nieruchomości.

Pozostało 85% artykułu
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej