Akcyza od aut: w urzędzie celnym nie trzeba już stawiać się osobiście

Ministerstwo Finansów wprowadziło ułatwienia dla podmiotów rejestrujących samochody osobowe sprowadzone z innych krajów UE. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może już zostać pobrany w formie elektronicznej.

Publikacja: 22.12.2014 02:00

Akcyza od aut: w urzędzie celnym nie trzeba już stawiać się osobiście

Foto: Rzeczpospolita, Paweł Gałka

9 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (DzU z 2014 r., poz. 1676).

Od teraz w wersji elektronicznej

Po tej zmianie dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może zostać pobrany w formie elektronicznej. Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie konieczności wizyty podatnika w urzędzie celnym.

Możliwość pobrania podobnego dokumentu istniała już co prawda wcześniej (w systemie ZEFIR), jednak zaświadczenie o zapłacie podatku akcyzowego w tej formie nie mogło być podstawą do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, lecz miało jedynie charakter informacyjny. Teraz jest inaczej.

To nie wszystko

Co warte podkreślenia, to nie koniec zmian. Docelowo z nowej funkcjonalności będą mogły korzystać także organy podatkowe oraz organy rejestrujące pojazdy. Może to oznaczać, że podmiot dokonujący rejestracji nie będzie musiał w ogóle okazywać tego dokumentu w urzędzie komunikacji.

Ministerstwo Finansów zastrzega jednak, że ze względu na sygnalizowany przez resort infrastruktury i rozwoju ograniczony dostęp organów rejestrujących pojazdy do internetu (a tym samym brak możliwości zweryfikowania na stronie internetowej, czy podatek akcyzowy został zapłacony) w pierwszym etapie wprowadzanych zmian podmiot wnioskujący o zarejestrowanie pojazdu będzie sam dostarczał dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w formie wydruku ze strony internetowej.

Dopiero w drugim etapie prac – jak pisze minister – systemy informatyczne rejestrujące wpłaty podatku akcyzowego zostaną połączone z systemami informatycznymi obsługującym proces rejestracji pojazdu, dzięki czemu podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego będzie mógł w ogóle zapomnieć o istnieniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

Zmienia się wygląd

Na koniec trzeba wspomnieć, że uproszczeniu ulega również sama forma dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (lub brak takiego obowiązku). Zrezygnowano z podawania w nim informacji o podatniku podatku akcyzowego, jako że podmiotem rejestrującym samochód jest często podmiot inny niż sam podatnik.

Z dokumentu zniknęły również parametry dotyczące nabytego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, które nie mają znaczenia identyfikującego dla organów rejestrujących, np. typ samochodu oraz rok produkcji.

Dokument opatrzony będzie unikalnym numerem identyfikującym go w systemie, przez co nie będzie konieczności jego stemplowania przez naczelnika urzędu celnego.

9 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (DzU z 2014 r., poz. 1676).

Od teraz w wersji elektronicznej

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego