Biznes bez pieczątek i agresywnych kontroli. Co szykuje ustawa deregulacyjna?

Koniec sztucznego wydłużania przedawnienia podatków, zwiększenie roli mediacji w sądach i ułatwienia dla energetyki wiatrowej – to tylko niektóre propozycje z ustawy deregulacyjnej, która ma uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

Publikacja: 08.04.2024 04:30

Biznes bez pieczątek i agresywnych kontroli. Co szykuje ustawa deregulacyjna?

Foto: Adobe Stock

Ministerstwo Rozwoju opublikowało w piątek projekt tzw. ustawy horyzontalnej, która zmienia 35 różnych aktów. Według uzasadnienia są trzy podstawowe cele tej regulacji: ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej i uczynienie prawa gospodarczego bardziej przyjaznego przedsiębiorcom.

Zakres korekt jest spory i dotyczy różnych kwestii, które przedsiębiorcy od wielu lat postulowali. Zmiany dotkną np. energetykę wiatrową. Projekt zakłada, że wolno stojące małe elektrownie wiatrowe (od 3 m do 12 m wysokości) nie będą wymagały pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia (te do 3 m nie będą potrzebowały nawet zgłoszenia). Ich odległość od granic działki ma być nie mniejsza niż całkowita wysokość instalacji.

Ustawa deregulacyjna: koniec nadużyć skarbowych

Zmianą, która ukróci nadużywanie prawa przez organy skarbowe, będzie wykreślenie z ordynacji podatkowej osławionego przepisu art. 70 par. 6 pkt 1. Niewątpliwa sława (choć bardzo zła) tego przepisu wzięła się stąd, że umożliwia urzędom skarbowym sztuczne wydłużanie pięcioletniego okresu przedawnienia podatków. Wystarczy wszcząć postępowanie karne skarbowe wobec członka zarządu czy dyrektora finansowego spółki, by ów pięcioletni termin zawieszał się, a fiskus zyskiwał dodatkowy czas na dochodzenie podatków sprzed pięciu lat.

Wprawdzie w takich sytuacjach często w ogóle nie podejmuje się żadnego śledztwa wobec tych osób, ale formalne wszczęcie procedury oczernia te osoby wobec opinii publicznej i negatywnie wpływa na postrzeganie firmy na rynku.

Zmienią się też przepisy dotyczące kontroli w firmach, dokonywane przez różne urzędy. Przed wszczęciem kontroli przedsiębiorca będzie musiał otrzymać wstępną listę informacji i dokumentów, których będą od niego oczekiwali kontrolerzy. Ma to usprawnić kontrole, zarówno inspekcji, jak i samemu kontrolowanemu.

Czytaj więcej

W sprawach gospodarczych potrzebni mediatorzy

Więcej mediacji w sprawach gospodarczych dzięki ustawie deregulacyjnej?

Zatory w sprawach gospodarczych w sądach mają się rozładować za sprawą silniejszych zachęt do polubownego załatwienia sprawy i stosowania mediacji. Otóż w kodeksie postępowania cywilnego wzmocniona zostanie zasada skłaniania przez sąd do polubownego zakończenia sporu poprzez kierowanie stron do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym nt. polubownych metod rozwiązywania sporów albo kierowania stron do mediacji. Zresztą ta sama zasada będzie stosowana w niektórych sprawach z zakresu prawa pracy.

Redukcja biurokracji ma dotyczyć także z pozoru banalnych spraw dotyczących używania pieczątek firmowych. Pojawi się przepis, który wyraźnie zabroni urzędnikom stawiania zarzutów, że pismo bez pieczątki stanowi brak formalny, który przeszkadza rozpatrzeniu sprawy. „Oznacza to, że organ administracji nie może wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką, chyba że istnieje szczególny przepis prawa powszechnie obowiązującego, który wprowadza taki wymóg w konkretnej sprawie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Propozycja MRiT jest pierwszym efektem działania jego zespołu ds. deregulacji i dialogu gospodarczego. W jego skład wchodzą nie tylko urzędnicy tego resortu, ale też 18 organizacji pracodawców.

– Deregulacja jest bardzo ważną kwestią. Dlatego przedsiębiorcy wiążą z nią duże nadzieje – podkreśla Łukasz Bernatowicz, prezes Business Centre Club.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne i opiniowanie

Ministerstwo Rozwoju opublikowało w piątek projekt tzw. ustawy horyzontalnej, która zmienia 35 różnych aktów. Według uzasadnienia są trzy podstawowe cele tej regulacji: ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej i uczynienie prawa gospodarczego bardziej przyjaznego przedsiębiorcom.

Zakres korekt jest spory i dotyczy różnych kwestii, które przedsiębiorcy od wielu lat postulowali. Zmiany dotkną np. energetykę wiatrową. Projekt zakłada, że wolno stojące małe elektrownie wiatrowe (od 3 m do 12 m wysokości) nie będą wymagały pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia (te do 3 m nie będą potrzebowały nawet zgłoszenia). Ich odległość od granic działki ma być nie mniejsza niż całkowita wysokość instalacji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt