Organy nadużywają rygoru natychmiastowej wykonalności

Pomimo jasnych przesłanek, które wskazuje ustawodawca co do nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności, fiskus często nie stosuje się do nich, uzasadniając postanowienia w oderwaniu od przepisów prawa i praktyki.

Publikacja: 18.12.2023 02:00

Organy nadużywają rygoru natychmiastowej wykonalności

Foto: Adobe Stock

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza, że decyzja wydana przez organ pierwszej instancji nie jest ostateczna. Podatnik może się od niej odwołać i wtedy sprawę rozpatruje organ odwoławczy. Ostateczność decyzji organu pierwszej instancji zależy więc od tego, czy podatnik zrezygnuje z prawa do odwołania się. Stąd przez cały ustawowy czas na wniesienie odwołania od decyzji oraz wskutek jego wniesienia przez czas trwania postępowania odwoławczego decyzja organu pierwszej instancji pozostaje nieostateczna. W takiej sytuacji dopiero decyzja wydana przez organ drugiej instancji będzie miała walor ostatecznej.

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego