Monika Wolska-Bryńska

Kto kontroluje przedsiębiorców po zmianach w administracji skarbowej

Gdy po wcześniejszej kontroli naczelnik urzędu celno-skarbowego po zakończeniu postępowania podatkowego wyda decyzję, odwołanie od niej rozpozna ten sam organ. Będzie zatem merytorycznie rozstrzygał dwa razy w tej samej sprawie.

Kontrola skarbowa możliwa w domu przedsiębiorcy

Urzędnicy przeprowadzający kontrolę mają prawo wstępu, przebywania i poruszania się w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego oraz na gruncie, jeśli są to miejsca związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Podatek od dochodów nieujawnionych: warto zadbać o udokumentowanie pochodzenia majątku

Z początkiem 2016 roku znowelizowano przepisy w zakresie dochodów nieujawnionych. Po kilku miesiącach od wejścia w życie nowych regulacji, organy rozpoczęły już wszczynanie na ich podstawie kontroli i postępowań.