Monika Wolska-Bryńska

Jak przygotować się na wejście w życie KSeF

KSeF budzi nadal wiele wątpliwości zarówno w sferze czysto technicznej, zakresu obligatoryjności jego stosowania, jak i obsługi w aspekcie praktycznym.

E-fakturowanie a odpowiedzialność karnoskarbowa

Krajowy System e-Faktur jest na razie w zawieszeniu. Jednak jego wprowadzenie w najbliższej przyszłości jest nieuniknione. Sam zaś system będzie kluczowym narzędziem nie tylko dla rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami, ale i dla organów podatkowych, m.in. pod kątem weryfikacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

Organy nadużywają rygoru natychmiastowej wykonalności

Pomimo jasnych przesłanek, które wskazuje ustawodawca co do nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności, fiskus często nie stosuje się do nich, uzasadniając postanowienia w oderwaniu od przepisów prawa i praktyki.

Co nowego można uznać za koszt uzyskania przychodu

Urzędy podchodzą coraz bardziej swobodnie do kwestii wydatków zaliczanych do kosztów przez podatników, luźniej traktując warunek ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Krajowy System e-Faktur zbliża się wielkimi krokami

Wejście w życie KSeF zaplanowano na 1 lipca 2024 r. Mali i średni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mają więcej czasu. Dla nich obowiązek ten został przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

KSeF – czy mamy się czego obawiać

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy (poza nielicznymi wyjątkami) będą zobowiązani do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych.

Kto kontroluje przedsiębiorców po zmianach w administracji skarbowej

Gdy po wcześniejszej kontroli naczelnik urzędu celno-skarbowego po zakończeniu postępowania podatkowego wyda decyzję, odwołanie od niej rozpozna ten sam organ. Będzie zatem merytorycznie rozstrzygał dwa razy w tej samej sprawie.

Kontrola skarbowa możliwa w domu przedsiębiorcy

Urzędnicy przeprowadzający kontrolę mają prawo wstępu, przebywania i poruszania się w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego oraz na gruncie, jeśli są to miejsca związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Podatek od dochodów nieujawnionych: warto zadbać o udokumentowanie pochodzenia majątku

Z początkiem 2016 roku znowelizowano przepisy w zakresie dochodów nieujawnionych. Po kilku miesiącach od wejścia w życie nowych regulacji, organy rozpoczęły już wszczynanie na ich podstawie kontroli i postępowań.