System e-faktur z niedoróbką. Senatorzy odrzucą ustawę?

Poważne błędy legislacyjne w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) skłaniają senatorów do odrzucenia ustawy. Tymczasem eksperci postulują jej naprawę.

Publikacja: 13.07.2023 07:31

System e-faktur z niedoróbką. Senatorzy odrzucą ustawę?

Foto: Adobe Stock`

Senat obraduje nad ustawą wprowadzającą powszechne elektroniczne fakturowanie dla celów VAT. Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma być uruchomiony w lipcu 2024 r. Ministerstwo Finansów deklaruje, że jest gotowe na tę rewolucję od strony technicznej, a ustawa ma zagwarantować jej ramy prawne.

W Senacie okazało się jednak, że przy konstruowaniu ustawy popełniono błędy, które naruszają konstytucyjne zasady dobrego prawodawstwa. Senackie biuro legislacyjne zauważyło, że wzór tak istotnego dla rozliczeń podatku dokumentu, jakim jest faktura VAT, powinien być ogłoszony w rozporządzeniu ministra finansów. Tymczasem ustawa przewiduje, że wzór ustrukturyzowanej faktury (tj. właściwej dla nowego systemu) ma być po prostu ogłoszony w internecie. Podobne zastrzeżenia dotyczyły ogłaszania wzorów innych dokumentów dla celów VAT.

W takiej sytuacji senacka Komisja Finansów Publicznych i Budżetu zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy w całości. Wprawdzie senatorowie przyznawali podczas obrad, że podobne zastrzeżenia do ustaw podatkowych już się zdarzały, ale postanowili dłużej nie przymykać oczu na takie legislacyjne niedoróbki. Głosowanie w Senacie nad tą ustawą jest przewidziane na czwartek.

Gdyby doszło do odrzucenia ustawy w całości, Sejm może jedynie ponownie ją uchwalić bez żadnych zmian. Tymczasem w Senacie pojawiły się postulaty wprowadzenia merytorycznych poprawek. Konfederacja Lewiatan proponuje np. wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym, która złagodziłaby skutki wysokich kosztów dostosowania systemów księgowych do wymogów KSeF.

Inny ważny postulat dotyczy nowego art. 106gb ust. 6 ustawy o VAT odnoszącego się do wystawiania faktur dla podmiotów, które nie są czynnymi podatnikami. Przepis ma pozwolić podatnikom zwolnionym z VAT, którzy występują jako nabywcy, na niekorzystanie z nowego systemu (bo i tak nie wystawiają faktur VAT). Jak zauważa doradca podatkowy Leszek Lewandowicz ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, może dojść do tego, że takie faktury po prostu będą drukowane.

– Będzie to oznaczało konieczność utrzymywania dwóch systemów fakturowania, co kłóci się z ideą powszechnej elektronizacji fakturowania. Pojawią się też trudności z prawidłowym zidentyfikowaniem nabywców w celu odpowiedniego wystawienia faktury – przewiduje ekspert. Wyjaśnia, że część podatników, np. zwolnionych z VAT czy rolników ryczałtowych, nie posiada numeru NIP. Trudno ich zatem odróżnić od konsumentów, którzy w ogóle biznesu nie prowadzą.

– Może dobrym rozwiązaniem byłoby odłożenie w czasie uruchomienia systemu KSeF, tak by zarówno przepisy, jak i strona techniczna były przygotowane w sposób eliminujący jak najwięcej wątpliwości prawnych i ryzyk technicznych – sugeruje Lewandowicz, zwracając uwagę na kończącą się kadencję Sejmu i małe prawdopodobieństwo dokonania poprawek jeszcze przed jesiennymi wyborami.

Czytaj więcej

Polskie e-faktury wyprzedzą europejski standard

Senat obraduje nad ustawą wprowadzającą powszechne elektroniczne fakturowanie dla celów VAT. Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma być uruchomiony w lipcu 2024 r. Ministerstwo Finansów deklaruje, że jest gotowe na tę rewolucję od strony technicznej, a ustawa ma zagwarantować jej ramy prawne.

W Senacie okazało się jednak, że przy konstruowaniu ustawy popełniono błędy, które naruszają konstytucyjne zasady dobrego prawodawstwa. Senackie biuro legislacyjne zauważyło, że wzór tak istotnego dla rozliczeń podatku dokumentu, jakim jest faktura VAT, powinien być ogłoszony w rozporządzeniu ministra finansów. Tymczasem ustawa przewiduje, że wzór ustrukturyzowanej faktury (tj. właściwej dla nowego systemu) ma być po prostu ogłoszony w internecie. Podobne zastrzeżenia dotyczyły ogłaszania wzorów innych dokumentów dla celów VAT.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja