Brak mechanizmu podzielonej płatności w systemie nettingowym

Dokonując kompensaty wierzytelności w systemie nettingowym podatnik VAT nie jest zobowiązany do stosowania MPP w zakresie, w jakim kwoty należności są wzajemnie potrącane.

Publikacja: 14.06.2023 02:00

Brak mechanizmu podzielonej płatności w systemie nettingowym

Foto: Adobe Stock

Jedną z wielu wykorzystywanych przez podatników form bezgotówkowego uregulowania wzajemnych należności i zobowiązań jest kompensata wierzytelności (zwana również potrąceniem). Mechanizm ten sprowadza się do zaliczenia przez podmioty gospodarcze jednej wierzytelności na poczet drugiej.

W Polsce nie ma uregulowań prawnych dotyczących nettingu, jednakże funkcjonuje on w praktyce gospodarczej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności wyrażonej w nim zasady swobodnego kształtowania umów. W świetle bowiem art. 498 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara