W oświadczeniu dla płatnika ważna jest treść, a nie forma

Formularz PIT-2 można złożyć według wzoru opracowanego przez MF, jednak jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

Publikacja: 29.05.2023 02:00

W oświadczeniu dla płatnika ważna jest treść, a nie forma

Foto: Adobe Stock

Ustawą z 9 czerwca 2022 r., która weszła wżycie 1 stycznia 2023 r., zmieniono ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Między innymi uchylono w niej art. 31 i dodano art. 31a.W myśl uchylonego art. 31 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy) były obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy –wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. W wyniku nowelizacji zlikwidowano pojęcie „zakład pracy” i pozostawiono jedynie pojęcie „płatnik”.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności