W oświadczeniu dla płatnika ważna jest treść, a nie forma

Formularz PIT-2 można złożyć według wzoru opracowanego przez MF, jednak jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

Publikacja: 29.05.2023 02:00

W oświadczeniu dla płatnika ważna jest treść, a nie forma

Foto: Adobe Stock

Ustawą z 9 czerwca 2022 r., która weszła wżycie 1 stycznia 2023 r., zmieniono ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Między innymi uchylono w niej art. 31 i dodano art. 31a.W myśl uchylonego art. 31 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy) były obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy –wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. W wyniku nowelizacji zlikwidowano pojęcie „zakład pracy” i pozostawiono jedynie pojęcie „płatnik”.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
Aktorka Magdalena C. usłyszała zarzut za reklamę wódki w sieci
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo dla Ciebie
Polacy studiują medycynę online w Ukrainie
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo w Firmie
Afera wizowa w MSZ uderzy rynek pracy
Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Zatrzymanie posłanki PO Kingi Gajewskiej: Czy policja zna przepisy?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej