Autorzy projektu podkreślają, że po inwazji Rosji na Ukrainę drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej. Zwrot części akcyzy ma te koszty zmniejszyć. I spowodować, że hodowla stanie się bardziej opłacalna.

Czytaj więcej

Rolnicy posiadający bydło otrzymają dodatkowy zwrot akcyzy od paliwa

Ile będzie można odzyskać? Jak czytamy w komunikacie rządowym, limit wyznaczy kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w roku składania wniosku oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń. A także kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego albo liczby 40, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą owiec, kóz i koni.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu