Tag: Rolnicy

Powiązane

Zawody

Jak zabezpieczyć wodę na gruncie rolnym

Zasady gospodarowania i utrzymywania wód powierzchniowych są ściśle regulowane przepisami prawa, które powinien znać każdy właściciel gruntów rolnych. Jakie one są?

Legitymowanie nie jest potrzebne

Obowiązek posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie mieści się w pojęciu „zasad prowadzenia handlu”.

Sąd uchylił zarejestrowanie ciągnika rolniczego

Ustawodawca nie uzależnił obowiązku przedłożenia homologacji pojazdu od tego, czy jest to pojazd nowy, ale od tego, czy był on już zarejestrowany, i to nie na terenie UE, ale na terytorium RP.

Rolnik może równolegle być ryczałtowcem i czynnym podatnikiem VAT

Rolnicy prowadzący także inna działalność niż rolnicza, mogą zachować zwolnienia dla dostawy produktów rolnych, a opodatkować czynności wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospdoarczej.

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę (2)

Przystępując do realizacji inwestycji fotowoltaicznej, wziąć należy pod uwagę, jak klasa gruntów, na których inwestycja jest planowana, wpłynąć może na jej finalne koszty.

Przed wyborami rolnicy znowu zyskają. KRUS lepszy niż ZUS

Nowe przepisy spowodują jeszcze większe dysproporcje między ubezpieczonymi w ZUS i KRUS.

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę (1)

Przystępując do realizacji inwestycji fotowoltaicznej, wziąć należy pod uwagę, jak klasa gruntów, na których inwestycja jest planowana, wpłynąć może na jej finalne koszty.

Emerytury z KRUS: rząd zabiera, a przed wyborami oddaje

Wszystko wskazuje, że wracamy do rozwiązań zmienionych dla rolników kilka lat temu przez PiS.

Rząd chce zmian w emeryturach rolników

Rząd chce powiązać wysokość rolniczych świadczeń podstawowych z kwotą najniższego świadczenia.

Traktor na polu płaci z polisy OC jak auto

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje także szkody wynikające z „normalnej funkcji” pojazdu zgłoszonego jako wielofunkcyjny.